Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Nowe regulacje dla paliw (...)

Od ponad dwóch lat trwa debata dotycząca zaostrzenia wymagań oraz systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw. W kontekście walki ze smogiem emocje budzi głównie jakość paliw stałych pochodzenia węglowego. W Polsce brakuje kompleksowego podejścia do jakości paliw stosowanych w ogrzewnictwie, tj. obok węgla i jego pochodnych także dla biomasy drzewnej i niedrzewnej, gazu oraz oleju opałowego. Jest to ważne z uwagi na fakt, że certyfikacja urządzeń grzewczych (...)
»

Projekt Krajowego Planu n(...)

Według organizacji, zaproponowany przez Ministerstwo Energii Projekt Krajowego Planu na Rzecz Energii i Klimatu 2030 nie spełnia podstawowych wymogów w zakresie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną i nie pozwoli spełnić celów wspólnej polityki klimatycznej w 2030 i 2050 r. Zdaniem POBE występuje pilna potrzeba stworzenia nowego planu. Organizacja zwraca uwagę, że celem gospodarki niskoemisyjnej oraz polityki energetycznej państwa powinny być bezpieczeństwo i niezależność energetycz(...)
»