Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Zrównoważona mobilność w (...)

W perspektywie finansowej 2014-2020 w programach krajowych i regionalnych Polska przeznaczy na zrównoważoną mobilność ponad 4,3 mld euro. Planowanie mobilności pozostaje jednak zadaniem niezwykle trudnym, gdyż wiąże się z próbą pogodzenia sprzecznych interesów. Aby połączyć wszystkie interesy, należy zapewnić niskie ceny, ale przy zapewnieniu odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa, zgodnie z zasadami ochrony środowiska oraz efektywności energetycznej, a także z wykor(...)
»

Projekt iLab EPRO(...)

  W odpowiedzi na strukturalne zmiany zachodzące w energetyce na świecie w Centrum Energetyki Prosumenckiej (koncepcja autora) w Politechnice Śląskiej powstaje Internetowe Laboratorium Energetyki Prosumenckiej (iLab EPRO). Celem iLab EPRO jest włączenie funkcjonujących już obiektów OZE/URE (mikroinstalacji prosumenckich) w obszar badań laboratoryjnych za pomocą infrastruktury smart grid. Wykorzystanie do celów badawczych w iLab EPR(...)
»