Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Bioasekuracja skutecznym (...)

Na przełomie roku przetoczyła się przez Polskę fala protestów przeciwko upublicznionej przez media decyzji ministra środowiska. Dotyczyła ona przeprowadzenia na terenie kraju wieloobszarowych zbiorowych polowań na dziki, realizowanych niezależnie od polowań już wcześniej zaplanowanych przez Koła Łowieckie Polskiego Związku Łowieckiego. Z pierwszych danych przedstawionych przez ministra środowiska wynikało, że w sezonie łowieckim 2018/2019 zaplanowano odstrzał ok. 20(...)
»

Zrównoważony rozwój – kos(...)

Zrównoważony rozwój w biznesie ciągle postrzegany jest jako źródło ograniczeń wprowadzanych poprzez środowiskowe i społeczne regulacje. Odbierane są one jako pewna przeszkoda, gdyż ich spełnienie podnosi koszty i stanowi utrudnienie dla prowadzenia działalności gospodarczej.   W tym ujęciu poprawa stanu środowiska może nastąpić tylko kosztem pogorszenia wyników biznesowych (rys. 1). Nie jest to jednak pełny obraz. Michael Port(...)
»