Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Zdarzyło się w...(...)

Wiele tematów, którymi miesięcznik „Wodociągi-Kanalizacja” zajmował się w 2012 r., do dziś pozostaje aktualnych. To między innymi problem oczyszczania ścieków, zagospodarowania wód opadowych w miastach czy niedostatecznej kontroli funkcjonowania przedsiębiorstw wod-kan.  W 2012 r. pisaliśmy między innymi o tym, że oczyszczalnie ścieków mogą być źródłem zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Chodzi głównie o bioaerozol, odory i inne gazy procesowe. W jednym z (...)
»

Pomysł na ścieki(...)

W ubiegłorocznej edycji konkursu Lider Polskiej Ekologii, jednym z wyróżnionych została gmina Kłaj. To prestiżowe w ochronie środowiska i ekologii wyróżnienie, zostało przyznane gminie za pomysłowość i efektywne działanie, w ramach gospodarki wodno–ściekowej. Kłaj leży w bliskim sąsiedztwie Krakowa, co dodatkowo determinuje szybki i prężny rozwój gospodarczy tej gminy. Właśnie z powodu dużej dynamiki inwestycyjnej samorząd uznał za jeden ze swoich głównych celów dbałość o(...)
»