Wszystkie artykuły w kategorii: "Stałe rubryki"

Polecane artykuły:

Finansowanie innowacji i (...)

Innowacyjność to najistotniejszy wyznacznik procesów transformacji i rozwoju każdego regionu oraz kraju. Jej znaczenie w kształtowaniu nowoczesnej gospodarki w ostatnim czasie znacząco wzrosło. Czynnikami wpływającymi na poziom innowacyjności są przede wszystkim: fachowa wiedza, baza naukowo-badawcza, transfer technologii oraz wysokie kompetencje kadr. Zapewnienie tych zasobów jest jednak zdeterminowane przez czynnik najważniejszy – kapitał. Środki finans(...)
»

Departament Energii Odnaw(...)

Z Tomaszem Podgajniakiem, wiceprezesem Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej, rozmawia Urszula Wojciechowska Energy-mix jako panaceum dla naszej gospodarki to często stawiana teza, ale wiemy, że większość technologii nie broni się rynkowo. Potrzebny jest system wsparcia. System wsparcia OZE ma swoje początki w okresie, kiedy sprawował Pan funkcję ministra środowiska. Czy ten proponowany w ustawie o OZE idzie w dobrym kierunku? Rozważając w (...)
»