Zmieniona sktruktura zanieczyszczenia powietrza

wydany w Przegląd Komunalny – 2018-10
  DRUKUJ

Wraz z rozwojem miast, gospodarczej działalności człowieka i ośrodków przemysłowych do otoczenia zaczęto odprowadzać coraz więcej szkodliwych substancji. W Polsce na przestrzeni ostatnich 30 lat w strukturze emisji zanieczyszczeń można zaobserwować duże zmiany.

Trybunał Sprawiedliwości 22 lutego br. wydał wyrok w wytoczonej Polsce przez Komisję Europejską sprawie dotyczącej uchylania się władz naszego kraju od działań w zakresie zapewnienia odpowiedniej jakości powietrza. W sentencji tego wyroku Trybunał stwierdził, że Rzeczpospolita Polska w latach 2007-2015 nie podejmowała odpowiednich działań w programach ochrony powietrza zmierzających do zapewnienia, aby okres występowania przekroczeń wartości dopuszczalnych dla stężenia pyłu PM10 w powietrzu był możliwie jak najkrótszy1. Rozstrzygnięcie to ni [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus