Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Rekultywacja szansą dla j(...)

Podstawową przyczyną pogarszania się stanu wód jezior jest nadmiar związków biogennych, pochodzących głównie ze spływów powierzchniowych z terenów rolniczych. Zagrożeniem pozostaje także zabudowa bezpośrednio przylegających do nich terenów. Związki biogenne przyspieszają rozwój biomasy roślinnej, której rozkład jest przyczyną wtórnego zanieczyszczenia wód i wzrostu trofii. W jeziorach oligotroficznych prawie cała wyprodukowana materia organiczna ulega mineralizacji (...)
»

Zaczyn do kolejnych prac(...)

Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Woda – Ścieki – Odpady w środowisku” była już czternastą z kolei, która rokrocznie gromadzi słuchaczy i prelegentów, reprezentujących m.in. ośrodki naukowe z różnych stron Polski. W tym roku organizatorzy tego wydarzenia – Instytut Inżynierii Środowiska na Uniwersytecie Zielonogórskim – skupili uwagę uczestników na tematyce związanej z realizacją krajowych dokumentów(...)
»