Krytyczne stanowisko dotyczące zmian w ustawie

wydany w Przegląd Komunalny – 2018-10
  DRUKUJ

Polska Izba Gospodarki Odpadami zgłosiła do Ministerstwa Środowiska prawie 30 uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z 28 sierpnia 2018 r.

Izba pozytywnie oceniła m.in. przewidzianą w projekcie likwidację ryczałtowego rozliczania przez gminy usług w zakresie odbierania oraz zagospodarowania odpadów.

Dla uczciwej konkurencji

Jest to, w opinii PIGO, zmiana sprzyjająca uczciwej konkurencji, czytelnym zasadom finansowania tych usług i rzetelnej sprawozdawczości. Zmiana ta powoduje, że zupełnie niezasadne i niezrozumiałe jest proponowane w projekcie wprowadzenie zakazu kontraktowania przez gminy w przetargach kompleksowych usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Dotychczas gmi [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus