Partnerstwo z biznesem w świetle nowelizacji ustawy

wydany w Przegląd Komunalny – 2018-10
  DRUKUJ

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym niebawem obchodzić będzie swoje 10-lecie. To dobry moment na nowelizację jej przepisów.

Nowelizacja Ustawy z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. DzU z 2017 r. poz. 1834, dalej: ustawa o PPP) przygotowywana była w ramach grupy roboczej powołanej przy Zespole ds. PPP w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Efektem tych prac jest Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2018 r. poz. 1693, dalej: nowelizacja), która weszła w życie 19 września br. Nie ulega wątpliwości, że wprowadzone zmiany pozytywnie wpłyną na jakość procedur wyboru partnera prywatnego i zasady współpracy publiczno-prywatnej. Jakie są podstawowe zmiany, szczególnie istotne z punktu widzenia sektora publicznego?< [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus