Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Gospodarka wodno-ściekowa(...)

Obecny stan gospodarki ściekowej obszarów wiejskich Polski wynika z działań podejmowanych w latach ubiegłych. Wieloletnie niedocenianie roli infrastruktury technicznej jako ważnego determinantu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich prowadzi do kierowania niewystarczających środków finansowych na rozwój, modernizację i eksploatację infrastruktury technicznej1-2. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego3, Polska zamieszkiwana jes(...)
»

„Zbieram – pomagam”(...)

Zgodnie z unijną dyrektywą z 4 lipca 2012 r., każdy przedsiębiorca, wprowadzający sprzęt AGD przeznaczony dla gospodarstw domowych, będzie miał obowiązek osiągać minimalny poziom zbierania zużytego sprzętu w wysokości stanowiącej co najmniej 35% masy wprowadzonego na rynek sprzętu w poprzednim roku kalendarzowym. Jak to jednak wygląda w praktyce? Zgodnie z badaniami CECED-u (ang. European Committee of Manufacturers of Domestic Equipment) z 2011 r., ponad 5(...)
»