Wybrane urządzenia do retencji wód opadowych

wydany w Przegląd Komunalny – 2018-1
  DRUKUJ

Gospodarowanie wodą opadową jest bardzo ważnym zagadnieniem zarówno na terenach zurbanizowanych, jak i na terenach o mniejszej ingerencji człowieka. Im bardziej zurbanizowana zlewnia, tym szybsze są spływy powierzchniowe wód opadowych.

Wynika to z uszczelnienia zlewni, a co za tym idzie – ze zmniejszenia możliwości retencji wód. Do regulowania wielkości spływu wód opadowych poprzez ich retencję wykorzystuje się następujące urządzenia1:

  • niecki filtracyjne,
  • zbiorniki retencyjne,
  • zbiorniki retencyjno-filtracyjne,
  • dachy zielone.

Niecki filtracyjne

Niecki filtracyjne mogą być wykonane w postaci suchej lub mokrej. Mają postać otwart [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus