Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda - ścieki"

Polecane artykuły:

Odnawialne źródła energii(...)

W ostatnich trzech latach na świecie nastąpił znaczący wzrost cen nośników energii, a szczególnie ropy naftowej. Na rynku europejskim ceny tego surowca wzrosły blisko dwuipółkrotnie – z 30,15 do 73,94 dol./baryłkę (podstawę odniesienia stanowił 30 czerwca 2003 r.). Z tego m.in. powodu poszukuje się innych źródeł energii. Główne przyczyny wzrostu cen ropy naftowej to rosnące zapotrzebowanie, które w 2004 r. w porównaniu do roku poprzedniego tylko w Chinach oraz USA wzrosło odpowi(...)
»

Informator - Świat(...)

Strategia odpadowa Komisja Europejska zaproponowała nową strategię dotyczącą odpadów, ukierunkowaną na minimalizowanie ilości i recykling odpadów. Jej celem jest wyedukowanie „społeczeństwa recyklingu”, które będzie unikało odpadów i wykorzystywało je jako surowce. Pierwszym krokiem w tym kierunku ma być rewizja dyrektywy odpadowej z 1975 r. w celu ustanowienia standardów recyklingu oraz zobowiązania krajów UE do opracowania narodowych programów zapobiegających odpadom. (...)
»