Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda - ścieki"

Reklama

Polecane artykuły:

Zbiorowe zaopatrzenie... (...)

Do redakcji „Przeglądu Komunalnego” w płynęły pytania dotyczące zagadnień związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. O ich rozwikłania poprosiliśmy Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Jak naliczać kwoty obciążające za pobraną wodę w przypadku kiedy wodomierz stracił cechy legalizacyjne u dużych odbiorców, gdy pobór wynosi 300-400 i więcej m³ na dobę oraz w powiązaniu z tym faktu kiedy urządzenie pomiarowe zostało uszkodzone mechanicz(...)
»

Samochód do recyklingu &#(...)

Zmiany wymagań wobec producentów, właścicieli i przedsiębiorców wprowadzających samochody na rynek oraz określenie zasad funkcjonowania stacji demontażu i punktów zbierania pojazdów – to efekt ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Zasadniczym założeniem ustawy jest takie prowadzenie gospodarki odpadami pochodzącymi z pojazdów, by zapewnić właściwą ochronę środowiska i zdrowia ludzi. Jakie jest jednak zdanie na temat zapisów ustawy zainteresowanych stron i jakie widzą m(...)
»