Nowe stawki opłat za składowanie odpadów

wydany w Przegląd Komunalny – 2018-1
  DRUKUJ

W 2018 r. dojdzie do istotnej zmiany wysokości stawek opłat za składowanie niektórych rodzajów odpadów. Co istotne, zmiana wysokości stawek opłat będzie następowała stopniowo w latach 2018-2020.

Jak wskazuje Ministerstwo Środowiska, „obowiązujące dotychczas stawki za składowanie odpadów komunalnych oraz odpadów pozostałych z ich przetwarzania nie stanowiły dostatecznej bariery ograniczającej składowanie tych odpadów” (uzasadnienie do projektu Rozporządzenia Rady Ministrów z 6 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska – DzU z 2017 r. poz. 723). Jak przy tym wynika z informacji przedstawianych przez Komisję Europejską, z uwagi na poziom składowania odpadów można wyróżnić zasadniczo trzy grupy państw członkowskich UE. Polska zaliczana jest do grupy, w której średni p [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus