Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat wydania"

Reklama

Polecane artykuły:

Gospodarka odpadami komun(...)

Ustawa z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw nałożyła na przedsiębiorców nowe obowiązki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Wśród rozmaitych kwestii związanych z ochroną środowiska na pierwszy plan wysuwa się m.in. gospodarka odpadami komunalnymi. Podstawowym aktem prawnym w tym zakresie jest Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach1(...)
»