Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat wydania"

Reklama

Polecane artykuły:

Diagnoza miasta na potrze(...)

Jak sprawić, żeby miasto stało się prawdziwie inteligentne? Jak dokonać jego pełnej, trwałej i kompleksowej transformacji w smart city? Niezależnie od obserwowanych w ostatnim czasie w Polsce tendencji demograficznych i urbanistycznych (takich jak zmniejszanie się populacji większości polskich miast i migracje do gmin wiejskich otaczających większe ośrodki miejskie) to właśnie miasta stanowią centra gospodarcze, administracyjne, kulturalne i społeczne, w których kon(...)
»

Ile za ścieki opadowe i r(...)

„Wody opadowe i roztopowe - czy i jak ustalać opłaty, obowiązujące i nowelizowane rozwiązania prawne” – pod takim hasłem Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zorganizowała szkolenie, dla wszystkich, którzy zainteresowani są tym zagadnieniem. Problematykę tę poruszano podczas spotkania w Poznaniu, które odbyło się 2 lutego 2012 r. w budynku konferencyjnym Delty. Przypomniano definicję ścieków, zawartą w art. 2 pkt 8 lit. C Ustawy(...)
»