Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat wydania"

Polecane artykuły:

Co branża OZE sądzi o now(...)

Luka inwestycyjna, jaka powstała na przestrzeni kilku lat z powodu zawirowań prawnych wokół nowego prawa, zagraża realizacji celów energetycznych w 2020 r. Pod koniec 2011 r. pojawił się pierwszy projekt ustawy o OZE, tzw. mały trójpak. Nowa ustawa w obecnym kształcie została przyjęta przez sejm 20 lutego 2015 r. Kierunki jej nowelizacji i tempo wdrożenia budzą wciąż wiele wątpliwości i pytań. Dotychczas wydawano rozporządzenia bez szerszej konsultacji, a branża OZ(...)
»

Analiza sposobu kalkulacj(...)

W statystykach zużycie końcowe energii z OZE podawane jest najczęściej w rozbiciu na składniki ze względu na sektor gospodarki (przemysł, mieszkalnictwo, usługi), na rodzaje wykorzystanych OZE (biomasa i biopaliwa, geotermia, energetyka słoneczna, wiatrowa, wodna) oraz w podziale na końcowe nośniki energii (energia elektryczna, ciepło, paliwa transportowe). Wydaje się, że instytucje statystyczne preferują „sektorowy&rdqu(...)
»