Naturalnie Mączkowski

wydany w Przegląd Komunalny – 2018-1
  DRUKUJ

Zmiany polityczne, które przetaczają się przez kraj, dotykają właściwie wszystkich sfer. Również ochrony środowiska i spraw Konstytucji RP. W Konstytucji jest wiele odniesień do problematyki ekologicznej, praw Polaków do czystego środowiska, a także obowiązków władz publicznych.

Są to m.in. zapisy art. 5: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju” lub też art. 74: „1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

Zobacz także

comments powered by Disqus