Wszystkie artykuły w kategorii: "Stałe rubryki"

Reklama

Polecane artykuły:

Prawo w zarządzaniu emisj(...)

Na arenie międzynarodowej i krajowej od lat podejmowane są działania prawne mające na celu stabilizację stężenia antropogenicznych gazów cieplarnianych (ang. greenhouse gases, GHGs) w atmosferze. Przyjmuje się bowiem, że gazy te są odpowiedzialne za zjawisko ocieplania klimatu. Kluczowym dokumentem prawnym dotyczącym tej kwestii jest Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (tzw. Konwencja Klimatyczna, UNFCCC). Polska ratyfikowała Konwencję(...)
»

Dofinansowanie pomp ciepł(...)

Coraz częściej pojawiają się zapytania inwestorów indywidualnych dotyczące możliwości dofinansowania instalacji pompy ciepła. W Ministerstwie Gospodarki trwa opracowywanie programu wsparcia dla takich instalacji. Mamy nadzieję, że efektem tej dyskusji będzie stworzenie mechanizmów, które pozwolą na lepsze wykorzystanie pomp ciepła do polepszenia efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w celu wytwarzania ciepła i chłodu w Polsce. (...)
»