Wszystkie artykuły w kategorii: "Stałe rubryki"

Polecane artykuły:

Rozporządzenia do ustawy (...)

Od wydania majowego na łamach „Przeglądu Komunalnego” prezentujemy omówienia aktów wykonawczych do ustawy o odpadach. Znalazło się wśród nich sześć rozporządzeń, które określają zasady międzynarodowego obrotu odpadami. Na podstawie ustawy o odpadach został wydany pakiet sześciu rozporządzeń ministra środowiska dotyczący międzynarodowego obrotu odpadami. Znalazły się w nim trzy rozporządzenia z 6 lutego 2002 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych dopuszczonych do przyw(...)
»

Zielone społeczeństwo(...)

Konsultacje społeczne pełnią bardzo ważną funkcję w realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć. W przypadku obiektów zabytkowych Twierdzy Warszawa ich wpływ ma ogromne znaczenie dla ochrony zasobów historycznych i krajobrazowych tych terenów.   Teren XIX-wiecznej twierdzy na przestrzeni dekad podlegał wielu przekształceniom i obecnie składa się z ok. 50 zachowanych obiektów fortecznych i układ&oacu(...)
»