Wszystkie artykuły w kategorii: "Stałe rubryki"

Polecane artykuły:

Sąd kontra polityka trans(...)

Tak jak na Zachodzie, polskie miasta muszą prowadzić wszelkimi możliwymi sposobami racjonalną politykę transportową, ograniczającą ruch samochodowy. Zakwestionowanie w październiku ub.r. przez Naczelny Sąd Administracyjny zasady przyznawania abonamentów postojowych w Krakowie jest więc niebezpiecznym precedensem. Uchwałę dotyczącą strefy płatnego parkowania, przyjętą przez Radę Miasta Krakowa w 2011 r., zaskarżył do Wojewódzkiego Są(...)
»

Uznawanie odpadów za inne(...)

19 czerwca 2004 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (DzU nr 128, poz. 1347). Określa ono warunki, w których uznaje się, że odpady wymienione na liście odpadów niebezpiecznych nie posiadają właściwości lub składników i właściwości powodujących, że odpady te stanowią odpady niebezpieczne, oraz sposób ustalenia spełnienia tych warunków. Jest to ostatnie obligatoryjne rozporządzenie wydane na podstaw(...)
»