Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Łęgi wierzbowe, topolowe,(...)

 Na priorytetowe siedlisko Natura 2000, opisywane kodem *91E0, składa się wiele podtypów lasów występujących w dolinach rzek i strumieni, w górach i na niżu. Z poprzedniego artykułu wiemy, iż są to ekosystemy bardzo bogate pod względem różnorodności biologicznej. W związku z powyższym, lasy łęgowe są niezmiernie ważnym składnikiem polskiej i europejskiej przyrody, zwłaszcza że odgrywają znaczącą rolę w cyklach przyrody ożywionej i nieożywionej (m.in. o(...)
»

Energetyzująca konferencj(...)

Panujące na rynku perturbacje z zakładaniem plantacji roślin energetycznych mogą przyczynić się do tego, że nie wykonamy naszych zobowiązań akcesyjnych w zakresie produkcji energii z OZE. Wspólna wymiana doświadczeń na przykład podczas branżowych konferencji może pomóc wielu zainteresowanym w pokonaniu niektórych trudności. Temu też z założenia miała służyć II konferencja naukowo-techniczna „Dni Ślazowca – Biomasa szansą dla Polski!”. Zorganizowana z początkiem maja (...)
»