Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Duże obiekty handlowe w p(...)

Z dniem 15 marca 2001 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące planowania dużych obiektów handlowych, wynikające ze zmiany Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ustalając przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, wyznacza się obecnie także tereny, które mogą być przeznaczone pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 1000 m2 - w (...)
»

Biogazownie rolnicze - su(...)

Od wielu lat w Polsce obserwuje się rozwój rynku odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz ilościowy wzrost instalacji produkujących energię elektryczną i ciepło w sposób przyjazny środowisku. Z drugiej strony następuje rozwój technologii z zakresu biopaliw, a jednym z rodzajów instalacji OZE, które od kilku lat zyskują na znaczeniu, są biogazownie rolnicze. Dlaczego wybór substratu jest najważniejszy? Biogazownie rolnicze to insta(...)
»