Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Reklama

Polecane artykuły:

Certyfikaty jakości bioko(...)

Premier Waldemar Pawlak 19 marca podpisał rozporządzenie w sprawie trybu wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące. W sposób szczegółowy określono tryb ich wydawania przez akredytowane jednostki certyfikujące, uwzględniając obowiązujące wymagania normalizacyjne i normatywne do przeprowadzania badań i orzekania w sprawach jakości. Zagadnienia regulowane przedmiotowym aktem prawnym były dotychczas u(...)
»

Warszawska zieleń w proce(...)

Lokalny Program Rewitalizacji Warszawy, realizowany dzięki tzw. miniprogramom, wyznacza projekty rewitalizacyjne, a tym samym określa ramy odnowy terenów zieleni. Dokument pn. Lokalny Program Rewitalizacji Warszawy zastąpił opracowany w 2005 r. Lokalny Uproszczony Program Rewitalizacji Warszawy (LUPR). Zawarte w nim zapisy i zasady finansowania projektów odnosiły się do lat 2004-2006 r. Z kolei wyznaczony obszar kryzysowy określony był jako teren pilotażowy rewital(...)
»