Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Wykonywanie zezwoleń na u(...)

W artykule opublikowanym w marcowym wydaniu „Zieleni Miejskiej” przedmiotem moich rozważań był wpływ wniesienia odwołania od zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na możliwość przystąpienia do wykonywania wynikających z niego uprawnień. Konkluzją tej analizy było stwierdzenie, że: posiadacz nieruchomości wnoszący odwołanie od zezwolenia na usunięcie drzew co do zasady powinien powstrzymać się z usuwaniem drzew lub krzewów do czasu jego rozpoznania. W przeciw(...)
»

Projekt rozporządzenia w (...)

Projekt nowego rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji został opracowany 12 sierpnia br. Na zmianę dotychczasowego rozporządzenia z 2004 r. czekało wiele osób. Wynikało to z „humorystycznego” potraktowania pierwszej tury wyznaczania aglomeracji. W skrócie – polegało to na zakreśleniu granic jakiejś miejscowości (bo inaczej na mapie 1:25.000 się nie dało) i narysowaniu prostej kreski do kolej(...)
»