Problemy z klasyfikacją odpadów biodegradowalnych

wydany w Przegląd Komunalny – 2018-1
  DRUKUJ

Zawarty w rozporządzeniu wymóg selektywnego zbierania komunalnych odpadów ulegających biodegradacji, w tym zwłaszcza bioodpadów, skutkuje koniecznością postawienia pytania o sposób klasyfikowania tej niejednorodnej przecież grupy odpadów.

Przepisy dotyczące postępowania z odpadami biodegradowalnymi, zawarte w ustawie o odpadach (Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach – DzU z 2016 r. poz. 1987, ze zm.), ustawie u.c.p.g. (Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – DzU z 2017 r. poz. 1289, ze zm.) oraz wykonawczego do tej ostatniej rozporządzenia s.s.s.z. (Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów – DzU z 2017 r. poz. 1), budzą szereg wątpliwości. Nie najmniej ważne są pytania związane z [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus