Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Składowanie odpadów Cz. I(...)

Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2013 r. poz. 21) poświęca sporo miejsca kwestiom składowania odpadów. Zagadnienia te zostały uregulowane w rozdziale 1 działu VIII ustawy pt. „Wymagania dotyczące procesów przetwarzania odpadów”. Regulacje te służą generalnie transpozycji do prawa wewnętrznego przepisów Dyrektywy Rady 1999/31/WE z 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. UE z 16 lipca 1999 r. L 182.1, z późn. zm. – tzw. dyrektywy składow(...)
»

Wydarzenia(...)

Refleksyjnie o zabawie Już 20-22 maja na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się pierwsza edycja Forum Infrastruktury Sportowej SPORT INVEST oraz 11. Fitness & Sport Park FIT-EXPO. Ponadto zorganizowane zostanie trzecie spotkanie „Przez Rekreację do Integracji”, podczas którego praktycy tworzący miejsca rekreacji w przestrzeni publicznej będą dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami. Prezentacje będą dotyczyły zarówno zabawy dzieci, jak i dor(...)
»