Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Reklama

Polecane artykuły:

Informator - Kraj(...)

Odnawialne źródła energii w Senacie - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest polską racją stanu – powiedział Mariusz-Orion Jędrysek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, podczas konferencji „Odnawialne źródła energii – szanse i bariery”, zorganizowanej 16 maja br. przez Komisję Gospodarki Narodowej oraz Komisję Rolnictwa i Ochrony Śro(...)
»

Uwarunkowania wokół branż(...)

W artykułach publikowanych na łamach „Przeglądu Komunalnego” wielokrotnie identyfikowano i opisywano trzy kardynalne wady ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: przypisanie gminie funkcji regulatora, kosztową formułę stanowienia taryf oraz za dużą możliwość ingerencji organów lokalnej władzy w sferę działalności przedsiębiorstwa, w ramach procedur związanych z uchwalaniem regulaminów świadczenia usług oraz wieloletnich pla(...)
»