Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Reklama

Polecane artykuły:

Dyrektywy ErP i EcoLabell(...)

SPIUG przygotowuje akcję informacyjną, dotyczącą wprowadzania w życie zapisów zawartych w dyrektywie ErP (ang. Energy rated Products) o numerze 2009/125/EC oraz rozporządzenia odnośnie etykietowania o numerze 2010/30/EC. Inicjatywa SPIUG jest bardzo ważna, z uwagi na duże znaczenie, jakie mają te przepisy dla całej branży grzewczej. Wiedza na temat tych zmian, zarówno wśród firm handlowych, jak i instalatorów, obecnie jest co najmniej niewystarczająca. Rozporządzenie ErP n(...)
»

W dobrym kierunku(...)

Zarząd ZMP w Płocku Sprawiedliwy algorytm podziału subwencji „szkolnej”, sprzyjające inwestycjom prawo zamówień publicznych oraz nienaruszalność kadencji władz samorządowych – to najważniejsze postulaty, jakie wyrażano podczas ostatniego posiedzenia Zarządu ZMP, które odbyło się na początku grudnia ubiegłego roku w Płocku. Podczas posiedzenia Zarząd ZMP ustosunkował się negatywnie do zaproponowanego algorytmu podziału subwencji „szkolnej” na(...)
»