Wszystkie artykuły w kategorii: "Mieszkalnictwo"

Polecane artykuły:

Raport: Taryfy za zbiorow(...)

Prezentujemy pierwszy z cyklu czterech raportów dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce, przygotowany przez Kancelarię Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy oraz miesięcznik „Wodociągi-Kanalizacja”. Wybraliśmy wspólnie cztery obszary problemowe, które w naszej ocenie mogą być szczególnie interesujące dla osób kierujących firmami wod-kan. Poszczególne raporty dotyczą odpowiednio: polityki (...)
»

Koncesja(...)

jako jedna z możliwych form realizacji przez gminę zadań związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków Henryk Bylka W 1999 r. tylko 4% rynku usług wodociągowo-kanalizacyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej należało do przedsiębiorstw prywatnych. W Zachodniej Europie odsetek ten sięgał 35%, w Ameryce Północnej 9%, a w Południowej 10%. Pod koniec 2000 r. firmy prywatne zajmowały 20% rynku niemieckiego. Według miarodajnych prognoz za piętnaście lat prywatni operato(...)
»