Wszystkie artykuły w kategorii: "Mieszkalnictwo"

Polecane artykuły:

Legalna produkcja biogazu(...)

W toku transformacji gospodarki w kierunku GOZ-u idea wykorzystania resztek żywności czy też pozostałości z produkcji rolno-spożywczej cieszy się coraz większym uznaniem. Nie jest przy tym tajemnicą, że wykorzystanie odpadów przez producentów biogazu jest zwykle dużo korzystniejsze finansowo niż zakup substratu z rynku. Warto przy tym zauważyć, że liderzy na rynku biogazu jeszcze długo przed pojawieniem się koncepcji GOZ-u interesowali się wykorzystaniem odpadów. Za(...)
»

Przyszłość alei (...)

W ramach realizacji projektu „Drogi dla Natury – kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych”, którego celem jest zachowanie, odtwarzanie, ochrona i kształtowanie alei przydrożnych jako cennych siedlisk przyrody i ozdoby tradycyjnego krajobrazu, 16 kwietnia br. odbyła się uroczystość posadzenia i otwarcia pierwszej w Europie alei transgranicznej. Nastąpiło to na polsko-niemieckiej granicy – między miejscowoś(...)
»