Wszystkie artykuły w kategorii: "Komunikacja społeczna"

Polecane artykuły:

Mity i realia(...)

Podnoszone publicznie w ostatnich dniach argumenty, iż nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyczynia się do utrwalenie monopolu gminy i podwyższania opłat śmieciowych, odbiegają od rzeczywistości. Należy przypomnieć, iż była ona autonomicznym projektem Ministerstwa Środowiska. Jej celem było przetransponowanie na grunt prawa krajowego dyrektywy 2008/98/WE oraz stworzenie warunków do wypełnienia przez Polskę zobowiązań akcesyjnych, m.in. osią(...)
»

Tworzywa dla środowiska(...)

Piąta edycja Konferencji Technicznej „Sieci kanalizacyjne i wodociągowe z tworzyw sztucznych”, organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych (PRiK), zgromadziła ponad 140 uczestników. W przygotowanie konferencji tradycyjnie włączyły się dwa międzynarodowe stowarzyszenia – PE 100+ Association, zrzeszające wytwórców wysokojakościowych polietylenów do produkcji rur, oraz PVC4Pipes, skupiające produ(...)
»