Wszystkie artykuły w kategorii: "Komunikacja społeczna"

Reklama

Polecane artykuły:

Najlepszy jest przykład(...)

Z Aleksandrem Kozłowskim, prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin, rozmawia Piotr Strzyżyński W jakim celu powstało Stowarzyszenie? Powodów ku temu, by działać wspólnie, jest kilka. Po pierwsze, są do dyspozycji znaczne środki europejskie, a Unia przyjęła określone kryteria dotowania przedsięwzięć. Jednym z nich jest efekt skali. Stąd też niejako nakazem chwili jest potrzeba łączenia się, tym bardziej że w Europie jest to norma. Drugi czynnik to (...)
»

Rozmowy o ekoinnowacjach(...)

Zorganizowana 12 lutego br. przez Urząd Marszałkowski konferencja pt. „Ekoinnowacje, kreowanie rozwiązań przyjaznych środowisku”, miała przybliżyć temat praktycznego wdrażania ekoinnowacji.  – Warmia i Mazury z racji swoich zasobów naturalnych są ukierunkowane na kreowanie i wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań bez presji na środowisko. Lasy i jeziora to nasz kapitał, na którym oparliśmy inteligentne specjalizacje naszego regionu. Warto wykorzystywać ten potencjał i być (...)
»