Wszystkie artykuły w kategorii: "Komunikacja społeczna"

Polecane artykuły:

OD REDAKTORA(...)

Realizacja założeń zrównoważonego rozwoju wymaga wysokiej społecznej świadomości, a zwłaszcza ostrych zmian światopoglądowych i sposobu myślenia o rozwoju współczesnych cywilizacji. W przeciwnym wypadku będzie to idea utopijna, bowiem, jak dotąd, stosunek człowieka do przyrody skutecznie zagłuszają priorytety wolnego rynku. Krytycy praktycznych możliwości realizacji zrównoważonego rozwoju widzą we współczesnym świecie wyraźną sprzeczność między systemem ekonomicz(...)
»

Zielony wizerunek firm(...)

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska w ramach programu Czysty Biznes w marcu b.r. ogłosiła czwartą edycję projektu partnerskiego „Wizerunek”, którego celem jest inicjowanie działań zmierzających do tworzenia dobrze zagospodarowanej przestrzeni wokół firm, przy zaangażowaniu pracowników oraz lokalnych partnerów. W projekcie mogą wziąć udział małe i średnie przedsiębiorstwa będące członkami lokalnych Klubów Czystego Biznesu, które zrzeszają p(...)
»