Wszystkie artykuły w kategorii: "Inteligentne miasta"

Polecane artykuły:

Zarządzanie bezpieczeństw(...)

Naczelnym zadaniem Departamentu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody (DBZW) w Głównym Inspektoracie Sanitarnym jest, zgodnie z intencją dyrektywy 98/83/WE w sprawie jakości wody do spożycia (Drinking Water Directive – DWD), doprowadzenie do wdrożenia zapisów zalecających maksymalną ochronę zdrowia każdego konsumenta wody i propagowanie systemu zarządzania jej jakością, opartego na ocenie ryzyka, obejmującego wszystkie etapy produkcji i dystrybucji wody – od ujęcia do k(...)
»

Wspólne oświadczenie akad(...)

W 2005 r. akademie wydały oświadczenie w sprawie ochrony środowiska oraz klimatu, a także w kwestii efektywności użytkowania energii, w którym stwierdzono, że następują zmiany klimatyczne spowodowane działalnością ludzi. Wezwano do podjęcia działań, zmierzających do usunięcia przyczyn powodujących obecne zmiany klimatu oraz ich konsekwencji w postaci przyszłych emisji. W lutym 2007 r. IPCC przygotowało krótką informację adresowaną do środowisk odpowiedzialnych za politykę gospoda(...)
»