Wszystkie artykuły w kategorii: "Inteligentne miasta"

Polecane artykuły:

Zasypie nas szkło!(...)

Kompleks obiektów należących do spółki „Beskid” w Żywcu zajmuje powierzchnię ok. 11 ha. To wystarcza, by na Żywiecczyźnie skutecznie rozwiązywać problemy gospodarki odpadami. Przedmiotem działania spółki są m.in. odbiór, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne oraz przetwarzanie odpadów metalowych. (...)
»

Narodowa żyłka do handlu(...)

Sytuacja gospodarcza w branży gospodarki odpadami jest mniej optymistyczna, niż zakładali z ufnością patrzący w przyszłość analitycy. Obecną sytuacją na rynku zaskoczeni są prawie wszyscy. Uwagi kierowane do ustawodawcy na temat negatywnych skutków niektórych zapisów ustaw nie przynosiły żadnych pozytywnych rezultatów. Zasadne są zatem pytania, komu i dlaczego zależy na tym, aby stworzyć ustawę, która jest nieszczelna i posiada wiele luk prawnych, dając moż(...)
»