Wszystkie artykuły w kategorii: "Inteligentne miasta"

Polecane artykuły:

Niepowtarzalne, zielone w(...)

Ronda to nie tylko rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo jazdy, ale także miejsce kształtujące i poprawiające wizerunek miasta. W sposób szczególny łączą one bowiem funkcję skrzyżowania z funkcją placu ułatwiającego zarówno identyfikację miejsca, jak i orientację w terenie. Utrzymanie zieleni na rondach wynika przede wszystkim z art. 20 pkt 16 Ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. DzU z 2013 r. poz. 260) oraz z przepisów wykonawczych do niej. Aktua(...)
»

Ulepszona technologia skr(...)

Rozwiązanie to powstało w ramach realizowanego wspólnie projektu badawczego, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz zostało zgłoszone do ochrony patentowej. Klasyczne usuwanie azotu W powszechnie stosowanej technologii osadu czynnego, związki azotu są usuwane przy wykorzystaniu biologicznej nitryfikacji (NH4 → NO2 → NO3) oraz denitryfikacji (NO3 → N2). Pierwszy etap (...)
»