Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka przestrzenna"

Polecane artykuły:

Biodiesel – niewyko(...)

Temat biopaliw powrócił i jest szeroko komentowany. Obecny rząd wyraził wolę szybkiego uregulowania produkcji biokomponentów. Polecamy uwadze list, który wpłynął do redakcji. Poprosiliśmy o ustosunkowanie się do poruszonych w nim zagadnień prof. Annę Grzybek, która była jednym z pierwszych ekspertów ds. produkcji biodiesla. Zachęcamy do wyrażenia swoich opinii na poruszony temat. Opublikujemy je w następnym wydaniu. (red.) Estry metylowe produkowane z(...)
»

Będzie jawnie i sprawiedl(...)

No to znowu styczeń. Składamy sobie życzenia, by nowy, 2005 rok był lepszy, a co najmniej nie gorszy od roku, który właśnie się zakończył. A był to rok wielkich wydarzeń i emocji. Przystąpiliśmy do Unii, zaliczyli-śmy dwie Komisje Nadzwyczajne, wybraliśmy naszych przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego, ruszyły dopłaty i fundusze strukturalne, „załatwiliśmy” demokrację na Ukrainie. „Kasandry” nie bardzo wiedzą, co się stało, że ich tak „logicznie argumentowane&#(...)
»