Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Reklama

Polecane artykuły:

W metodzie siła(...)

W ostatnich latach coraz większą popularność wśród sposobów utylizacji odpadów zyskuje kompostowanie. Jest to metoda tania (zakładając jej wariant podstawowy), skuteczna i opłacalna. Polega na niskotemperaturowym tlenowym rozkładzie substancji organicznych pochodzenia komunalnego, przemysłowego i rolniczego z udziałem mikroorganizmów. Na polskim rynku funkcjonuje kilka dużych firm oferujących różne technologie, metody i urządzenia do kompostowania. (...)
»

Popraw(io)ne usuwanie drz(...)

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, która weszła w życie 15 listopada 2008 r., jest tak rozległa, że od tego czasu dysponujemy niemal „nową” ustawą w tym zakresie. Zmianom podległ również rozdział dotyczący prawnej ochrony drzew i krzewów. Obowiązująca od 1 maja 2004 r. ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU nr 92, poz. 880) była już ośmiokrotnie nowelizowana. Najobszerniejsz(...)
»