Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Chcemy przemawiać argumen(...)

Ze Stanisławem Drzewieckim, prezesem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, rozmawia Piotr Strzyżyński Obejmuje Pan prezesurę w Izbie w ciężkim, a jednocześnie bardzo ciekawym dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej okresie. Proszę powiedzieć, jaka rola w obecnej sytuacji przypada Izbie? Jest to rzeczywiście bardzo trudny i odpowiedzialny moment. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę… pokazała, że prawo nie jest idealne. Jednocześnie ukazała słabości, (...)
»

Działdowo i system SDE - (...)

Edward Wieland, Aleksandra Sawicka Budowa pierwszej w Polsce kompostowni osadów ściekowych wg technologii SDE (System dla Ekologii) była jednym z elementów realizacji „Programu gospodarki odpadami Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna”, opracowanego w 1995 r. Inwestorem kompostowni był wspomniany Związek Gmin „Działdowszczyzna” z siedzibą w Działdowie (woj. warmińsko-mazurskie). Kompostownię zlokalizowano we wsi Zakrzewo, w odległości 8 km od Działdow(...)
»