Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Nowe podwyżki?(...)

Rada gminy na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – art. 6 ust. 2 – ustala górną stawkę opłaty ponoszonej przez właściciela nieruchomości za usługę odbioru nieczystości stałych lub płynnych. Przepis powstał podczas nowelizacji pakietu ustaw i wprowadzony został w Ustawie z 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Prawnicy, a za nimi samorządowcy, stwierdzili, że chodzi tu o obronę interes(...)
»

Gerontechnologia w przest(...)

Przestrzeń komunalna jest środowiskiem osadniczym o dwóch odrębnych typach kulturowych i infrastrukturalnych: miejskim i wiejskim. Postrzega się ją i odczuwa poprzez architekturę jej krajobrazu naturalnego i stworzonego. Najczęstszym psychofizycznym spotkaniem człowieka z tą przestrzenią jest wyjście na ulicę czy drogę. Architekturę przestrzeni komunalnej tworzą dwie spójne, interaktywne, odmienne grupy czynników. Pierwsza to czynniki materialne(...)
»