Zarządzanie rozwojem z uwagami ZMP

wydany w Przegląd Komunalny – 2018-1
  DRUKUJ

Członkowie Zarządu ZMP podczas posiedzenia w Warszawie 15 grudnia 2017 r. przyjęli uwagi do dokumentu „System zarządzania rozwojem Polski”, w którym podzielają główne tezy diagnozy funkcjonowania systemu zarządzania rozwojem Polski, ale zgłaszają braki.

Dotyczą one: zintegrowania planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego, mechanizmów integrujących strategie rozwoju z programami sektorowymi, instrumentów wdrażania priorytetów strategicznych w powiązaniu z narzędziami planowania finansowego, a także systemu monitorowania rozwoju, który pozwoli na ocenę realizacji polityk publicznych.

Odnosząc się do propozycji zawartych w rozdziale „Nowy system zarządzania rozwojem”, Zarząd ZMP w pełni akceptuje zamiar wprowadzenia obligatoryjnego przyjmowania zintegrowanej strategii rozwoju lokalnego (ZSRL) [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus