Koniec dumpingowych cen za DPR-y

wydany w Przegląd Komunalny – 2018-1
  DRUKUJ

System rozszerzonej odpowiedzialności producenta w zakresie dopłat do zbiórki, transportu, sortowania i recyklingu surowców w Polsce, choć wynikający nie tylko z obecnie procedowanej dyrektywy unijnej, ale m.in. z obowiązującego art. 22 ustawy o odpadach, nie funkcjonuje.

Obecnie producenci dopłacają w Polsce średnio ok. 2 euro za każdą wprowadzoną na rynek tonę opakowań, podczas gdy w krajach Unii Europejskiej – i to nie tylko tej „starej” – dopłaty sięgają nawet kwoty 600 euro za każdą wprowadzoną na rynek tonę opakowań. Stanowi to realny koszt ponoszony przy gospodarowaniu wprowadzonymi opakowaniami. Zdaje się, że interesariusze pozostawienia dopłat na niskim, dumpingowym poziomie, mimo pierwotnie dość dużego zaangażowania w myśl zasady „nic o nas bez nas”, zaczynają nabierać wody w usta i spowalniać prace [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus