Działania w ramach „Konstytucji dla Biznesu”

wydany w Przegląd Komunalny – 2018-1
  DRUKUJ

Tradycyjnie na początku grudnia 2017 r. w Warszawie obradowało Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Gospodarki Odpadami. Spotkanie miało charakter sprawozdawczo-programowy, podsumowujący prace organów Izby w 2017 r. i wyznaczający cele i zadania na rok 2018.

Zgromadzenie przyjęło sprawozdania Rady Izby oraz Komisji Rewizyjnej, udzielając jej członkom absolutorium. Podziękowano również członkom Rady: Jean-Michelowi Kalecie, Tadeuszowi Książkowi i Piotrowi Przygońskiemu, którzy zakończyli prace w Radzie, a na wakujące funkcje w tym organie powołani zostali: Stephane Heddesheimer na funkcję wiceprzewodniczącego Rady oraz André Lemlyn i Thomas Sroka na funkcje członków Rady.

W czasie konsultacji poprzedzających Zgromadzenie członkowie Izby zgłaszali propozycje i wnioski, które zostały zawar [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus