Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Komputerowe modele sieci (...)

Programy do modelowania pracy sieci wodociągowej mogą być pomocne przy rozwiązywaniu problemów związanych zarówno z projektowaniem, jak i z eksploatacją systemów dystrybucji wody. Programy te mogą stanowić składnik (podprogram) bazy danych, w której gromadzi się informacje na temat obiektów sieci wodociągowej, lub mogą współpracować z niektórymi rodzajami baz danych jako niezależne aplikacje. Mogą one być także tzw. nakładkami na programy (typu CAD) lub pracować bezpośrednio pod (...)
»

Zmiany zasad ustanawiania(...)

Nowelizacja kodeksu cywilnego, która weszła w życie 3 sierpnia 2008 r., zmodyfikowała treść art. 49 k.c. (nadającego urządzeniom służącym do przesyłania mediów status odrębnych od gruntu rzeczy ruchomych) oraz wprowadziła do polskiego prawa instytucję służebności przesyłu (art. 3051 inastępne k.c.). Aktualnie toczą się prace nad kolejną zmianą przedmiotowych przepisów, która ma uwzględnić ponad dwuletnią praktykę ich stosowania(...)
»