Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Reklama

Polecane artykuły:

Niepożądane praktyki(...)

W związku z licznymi przypadkami pomijania procesów odzysku zmieszanych odpadów komunalnych przed ich kierowaniem na składowiska odpadów przedsiębiorcy zrzeszeni w Polskiej Izbie Gospodarki Odpadami (PIGO) wystosowali pismo do ministra środowiska. Ich zdaniem, stosowanie takich praktyk może znacząco utrudnić osiągnięcie założonych celów w zakresie redukcji składowania odpadów, ponownego wykorzystania i recyklingu możliwie największych ilości frakcji materiałowych, zawartych w odpadach(...)
»

Wydarzenia(...)

  Woda źródłem inspiracji Hydro Active Cityto międzynarodowy konkurs dotyczący projektów artystycznych, dla których źródłem inspiracji będzie motyw wody. Dzieła sztuki mają wykorzystywać nowe media, które w kreatywny sposób redefiniują przestrzeń publiczną. Konkurs skierowany jest do artystów indywidualnych oraz zespołów pochodzących lub rezydujących w krajach nadbałtyckich. Zespoły mogą składać(...)
»