Wszystkie artykuły w kategorii: "Finase i zarządzanie"

Polecane artykuły:

Doradztwo w zakresie OZE (...)

Głównym ograniczeniem w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej jest brak świadomości w zakresie korzyści związanych z jej potencjałem. Jest to spowodowane słabo rozwiniętym rynkiem inwestycji wspierających efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii i technologie niskoemisyjne. Jednocześnie mamy do czynienia z niewystarczającymi działaniami w obszarze rozwijania i promowania poprawy zrównoważonego rozwoju gospodarki, efektywnego gospodarowania surowcami oraz odp(...)
»

Doświadczenia wprowadzają(...)

Analizując stan obecny w świetle ustawy o zużytym sprzęcie, należy się zastanowić, czy system „zaskoczył”, czy też nie. Czy wyznaczone w ustawie reguły porządkują rzeczywistość, wpływają na ochronę środowiska i minimalizują szarą strefę oraz czy przyczyniają się do wzrostu świadomości społecznej? Można pokusić się o wyodrębnienie zalet i wad obecnych zapisów. Plusy Pozytywny jest fakt, że w końcu stworzono obowiązującą ustawę, na którą czekało gron(...)
»