Wszystkie artykuły w kategorii: "Drogownictwo - komunikacja"

Polecane artykuły:

Na początku była… k(...)

O rozwoju selektywnej zbiórki mówi Wojciech Janka, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze Jak wyglądały początki selektywnej zbiórki prowadzonej przez Zakład? Selektywną zbiórkę odpadów na terenie Zielonej Góry Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej rozpoczął w 1992 r., ustawiając na terenie miasta 52 pierwsze pojemniki na makul(...)
»

Długoterminowa lokata(...)

Dobiegł końca zarówno Miedzynarodowy Rok Różnorodności Biologicznej, jak i cykl artykułów poświęconych poszczególnym siedliskom przyrodniczym, chronionym w Unii Europejskiej w ramach Programu Natura 2000. Mimo ambitnego celu, powziętego przez UE, dziś już wiadomo, iż nie udało się do końca 2010 r. wyeliminować utraty różnorodności biologicznej w Europie. Jednak dzięki Naturze 2000 ten niekorzystny proces znacząco zahamowano.  (...)
»