Wszystkie artykuły w kategorii: "Drogownictwo - komunikacja"

Reklama

Polecane artykuły:

Złożoność a prostota w pr(...)

Cechy determinujące ilość odpadów Zasadniczą cechą projektowania w duchu zrównoważonego rozwoju jest oszczędność zasobów naturalnych oraz odpowiedzialne nimi zarządzanie. Nowe technologie, zdolne do tworzenia nowych materiałów i zestawiania materiałów konwencjonalnych w nowy sposób, stawiają projektanta przed większą ilością wyborów niż kiedykolwiek wcześniej. Odzwierciedleniem takiego podejścia jest „projektowanie dla minimalizacji odpadów”, gdzie projektant(...)
»

Od redaktora(...)

20 lat na rynku wydawniczym czasopism specjalistycznych (tyle czasu „Przegląd Komunalny” towarzyszy już Czytelnikom) to okazja do podsumowań. W branży ochrony środowiska i gospodarki komunalnej na przestrzeni ostatnich dwóch dekad osiągnęliśmy nieprawdopodobnie wiele, ale początek branży to szalejąca inflacja, gwałtowne skoki cen, upadające i powstające przedsiębiorstwa. Trudo było się odnaleźć w tych nowych czasach, które miały być lepsze. Można przyjąć, i(...)
»