Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Inwestycje(...)

  Zabytkowe parki Muzeum Pałac w Wilanowie rozstrzygnęło przetarg na rekonstrukcję i rewitalizację trzech parków – parku Zuga, parku Boskietów oraz otoczenia Pompowni. Odnowiony zostanie także taras dolny wraz z boskietami, które wzbogacają nabrzeże. Najkorzystniejszą ofertę złożyło przedsiębiorstwo Consensus z Warszawy. Celem projektu jest przywrócenie walorów kompozycyjno-przyrodniczych temu cennemu, zabytkowemu zało(...)
»

Wszystko o termicznym prz(...)

Jak spalanie odpadów może wpisać się w gospodarkę miast? Czy termiczne przekształcanie spełnia założenia GOZ i zero waste? Między innymi o tym pod koniec stycznia br. rozmawiali uczestnicy konferencji. Organizatorem wydarzenia była firma Abrys. Branża energetyczna i ciepłownicza z nadzieją przyjęły deklaracje Ministerstwa Energii, które chce ułatwić i poszerzyć w Polsce możliwość wykorzystywania odpadów do produkcji energii. Jednym z założeń projektu ME jest pozyskiwanie energii z o(...)
»