Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Reklama

Polecane artykuły:

Dlaczego trzeba badać odp(...)

Tomasz Bogajewski W Polsce masa legalnie deponowanych odpadów komunalnych ciągle wzrasta - w przeciągu ostatnich 10 lat o 15,3%. W 1999 r. działało w Polsce 998 uporządkowanych składowisk odpadów komunalnych stałych. Największy wzrost masy odpadów komunalnych miał i ma miejsce w dużych miastach. Ma to związek z brakiem racjonalnych zachowań mieszkańców, które są obecnie skutkiem intensywnego propagowania konsumpcyjnego stylu życia oraz działania mody. Efektem szukania aprobaty otoc(...)
»

Czy przesadzać drzewa sam(...)

Inwestor przystępujący do przesadzenia drzew samosiejek musi przeanalizować wiele szczegółów, m.in. aspekt prawny i opłacalność takiego przedsięwzięcia. Tylko wysokiej jakości samosiejki warto wykorzy(...)
»