Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Reklama

Polecane artykuły:

Pozwolenia zintegrowane -(...)

Marek Górski 16 sierpnia 2002 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z 26 lipca b.r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (DzU Nr 122 poz. 1055). Zawiera ono w załączniku listę instalacji objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Rozporządzenie to rozwiewa wreszcie szereg wątpliwości, jakie powstawały w związku z określaniem zakresu obowiązk(...)
»

W służbie ochrony środowi(...)

Z głównym inspektorem ochrony środowiska Jerzym Kulińskim rozmawia Katarzyna Błachowicz – zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Recykling”.   W służbie ochrony środowiska   W ostatnich latach wielokrotnie już wspominano o reformie służb ochrony środowiska. W jakim kierunku powinny one zmierzać, jeśli chodzi o samą strukturę IOŚ? Na jakim etapie znajdują się prace nad reformą Inspekcji?  (...)
»