Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Projekt pisany cienką kre(...)

Z początkiem 2014 r. na stronach Ministerstwa Środowiska pojawił się projekt nowej odsłony rozporządzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Wokół tematu, jak należało się spodziewać, ponownie narosło wiele kontrowersji, znowu piętrzą się pytania, uwagi i wątpliwości. Niby taka przyziemna sprawa, a jak może ludzi podzielić… Zmiana ma to do siebie, że powinna czemuś służyć. Jeśli coś wymaga zmiany, to znaczy, że w istni(...)
»

Skutki prawne przetargu(...)

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zwana dalej ustawą) nakłada na gminy obowiązek zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wykonując go, wójt (burmistrz lub prezydent miasta) ogłasza przetarg albo na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, albo na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów (6d ust. 2). Nowy system powinien rozpocząć funkcjonowanie najpóźniej do końca (...)
»