Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

OZE w systemie zaopatrzen(...)

Wykorzystywanie biomasy w Polsce zyskuje coraz większą popularność. Takie projekty mogą liczyć na przychylność instytucji dofinansowujących. W ramach pozyskiwania środków finansowych istotnym parametrem oceny jest ochrona środowiska i ograniczenie emisji szkodliwych gazów oraz pyłów wytwarzanych podczas produkcji ciepła. Dlatego też, jako paliwo ekologiczne, a jednocześnie odnawialne źródło energii, biomasa jest coraz chętniej wykorzystywana w energetyce cieplnej. (...)
»

Efektywny monitoring kluc(...)

Kolejne polskie miasta i gminy opracowują plany gospodarki niskoemisyjnej lub plany działań na rzecz zrównoważonej energii, starając się uporządkować swoją gospodarkę energetyczną, zdywersyfikować wykorzystywane źródła energii oraz rozwiązać problem coraz bardziej uciążliwej niskiej emisji. Wraz z rosnącą liczbą planów rodzi się pytanie, czy wszystkie przewidziane w nich działania zostaną z powodzeniem zrealizowane i jakie efekty długookresowe efekty przyniosą? Aby uzyskać odpowiedź, konieczn(...)
»