Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowe produkty(...)

Zamiast kropel deszczu Linia kulistych zraszaczy rotacyjnych Aquastorm 360 to nowa propozycja firmy Hozelock. Gwarantują one wysoką efektywność zraszania i duży zasięg, który wynosi maksymalnie 314 m2 lub 20 m średnicy. Produkt dostępny jest w dwóch modelach: z podstawą w formie metalowego szpicu, przysto(...)
»

Oczekiwana nowelizacja Cz(...)

W kraju trwają przygotowania do podjęcia nowych wyzwań, jakie niesie za sobą unijna perspektywa finansowa 2014-2020. Niemałą rolę w tym zakresie odegra jakość polskiego prawodawstwa. Aby właściwie wykorzystać przyznane Polsce środki, a potem rozliczyć przedsięwzięcia, w których udział będą miały dotacje (a także tzw. instrumenty inżynierii finansowej), konieczne jest przewidzenie i określenie możliwości i ograniczeń, jakie wynikają z całokształtu polskiego prawa. Wi(...)
»