Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

W trosce o środowiskoł(...)

EUREAU zostało powołane w 1975 r. i od tego czasu podejmuje wielotorowe działania mające na celu profesjonalne reprezentowanie branży wodociągowo-kanalizacyjnej względem jednostek unijnych, lobbuje na rzecz właściwych działań i zapisów prawnych oraz propaguje odpowiednie postawy służące sektorowi i środowisku. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” poprzez swoich trzech przedstawicieli od kilku lat aktywnie działa w organizacji EUREAU (European Federation of (...)
»

Negocjacje bez ogłoszenia(...)

Podstawowe tryby w zakresie zamówień to przetarg nieograniczony i ograniczony. Skorzystanie z innych wymaga spełnienia przesłanek określonych w Ustawie z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Do trybów niekonkurencyjnych należy m.in. tryb negocjacji bez ogłoszenia czy też zamówienia z wolnej ręki. Udzielenie zamówienia na podstawie tych procedur jest wyjątkiem od głównej zasady stosowania trybów podstawowych. Zamawiaj(...)
»