Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Usługi ekosystemów w prak(...)

Toczone w Polsce dyskusje na temat przyszłości ogrodów działkowych wyraźnie wskazują na potrzebę nowego spojrzenia na przyrodę w miastach. Potwierdza to również przeprowadzone przez Fundację Sendzimira badanie dotyczące barier dla zachowania drzew w polskich miastach. W obu przypadkach (ogrodów działkowych i drzew), a także w stosunku do innych komponentów przyrody w mieście widoczny jest brak zrozumienia szerszych korzyści, jakie zapewniają one ogółowi mieszkańców. (...)
»

Od redaktora(...)

Wyobraźmy sobie życie w miastach na wszystkich kontynentach jako... ludzkie ciało. Inwestycje liniowe, sieć autostrad, dróg, ulic, tuneli i mostów, a także portów i lotnisk, pozwalających na komunikację między miastami, państwami, kontynentami to szkielet, utrzymujący całość. Ropa naftowa, gaz, energia elektryczna, dające moc to układ krążenia. Z kolei dane cyfrowe, sieć Internet, data center, pozwalające się na dzielenie informacjami, inteligentne sieci energetyczne to układ nerwowy (metafor(...)
»