Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Inwestycyjny kalejdoskop(...)

Rozbudowa kanalizacji Ponad 4,5 mln zł (brutto) pochłonie inwestycja mająca na celu rozbudowę systemu kanalizacyjnego na terenie gm. Radoszyce (woj. świętokrzyskie). Zakończył się przetarg na realizację projektu pn. „Roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kapałów i Mularzów wraz z połączeniem z siecią w Radosce”. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Rolbud II z Białobrzegów. Przedmiot (...)
»

Biomasa drzewna w ogrzewn(...)

Przedpaleniska Często stosowaną praktyką jest modernizacja kotła polegająca na zainstalowaniu w formie przystawki, tzw. przedpaleniska. W przedpalenisku realizuje się proces spalania paliwa, wysokoefektywnym sposobem i z wykorzystaniem nowoczesnych technik spalania, podając następnie gorące spaliny do istniejącego kotła i wykorzystując jego układ wymiennika ciepła. Rozwiązanie takie umożliwia zmianę stosowanego paliwa oraz poprawę wskaźn(...)
»