Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Modelowa suszarnia odwodn(...)

Realną produkcję osadów ściekowych ze wszystkich krajowych oczyszczalni ścieków szacuje się na ok. 800 000 Mg s.m./rok. W ostatnich latach nastąpił w Polsce dynamiczny rozwój termicznego przekształcania osadów. Wybudowano i uruchomiono wiele suszarni i monospalarni osadów odwodnionych. Sumaryczny potencjał istniejących lub budowanych, bądź zakwalifikowanych do realizacji instalacji tego typu szacowany jest obecnie na ponad 40% całkowitej ilości produkowanych w kraju(...)
»

Wokół odpadów(...)

Inwestycja w Sobuczynie W Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Sobuczynie (woj. śląskie) 15 grudnia ub.r. został otwarty zakład stabilizacji (kompostowy). W ramach inwestycji wybudowano: halę kompostowni z 18 żelbetowymi bioreaktorami, instalacje do ujmowania i oczyszczania powietrza poprocesowego, place dojrzewania stabilizatu oraz wiaty magazynowe. Nowo wybudowany obiekt został wyposażony także w urządzenia mobilne niezbędne do prowad(...)
»