Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Dekada „Recyklingu”(...)

Na początku nowego tysiąclecia powstał miesięcznik „Recykling”. Najpierw w 2001 r. czasopismo funkcjonowało jako ośmiostronicowy dodatek „Recykling – Biuletyn Konkursu” do „Przeglądu Komunalnego”, by później przekształcić się w nowy, pięćdziesięciodwustronicowy periodyk. W maju 2001 r. pojawiło się znane czytelnikom logo „Recyklingu”, czyli przenikające się wzajemnie dwie elipsy ze strzałkami pośrodku, nawiązującymi do oznaczeń(...)
»

Budżetowanie w ZWiK w Rac(...)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Raciborzu przekształcił się z zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego w 2006 r. i został od razu rzucony na głęboką wodę, ponieważ powierzono mu realizację wielkich inwestycji, współfinansowanych z funduszy unijnych. Efektem tego było zrealizowanie bardzo wielu zadań, w tym budowa blisko 70 km sieci kanalizacji sanitarnej i nowego ujęcia wody, a także modernizacja stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków. W wyniku rea(...)
»