Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Zagospodarownie odpadów e(...)

Ze względu na fakt, że energetyka polska oparta jest na węglu, odpady energetyczne stanowią drugą co do wielkości wytwarzania grupę odpadów, po odpadach z wydobycia i przeróbki kopalin. Odpady energetyczne stanowią ok. 13% ogólnej ilości odpadów przemysłowych wytwarzanych w kraju. Zaliczane są do nich przede wszystkim odpady powstałe ze spalania węgla kamiennego i brunatnego oraz odpady z odsiarczania spalin. W szczególności są to popioły lotne z węgla kamiennego i brunatnego, ż(...)
»

Sterowanie systemami ście(...)

Problematyka takiego efektywnego wykorzystania biologicznych oczyszczalni ścieków w celu uzdatnienia ścieków powstałych w wyniku działalności gospodarczej i domowej, aby mogły one ponownie wejść w zamknięty system obiegu zasobów wodnych, jest obecnie postrzegana jako niezwykle ważna zarówno w Polsce jak i na świecie. Wynika to z palącej potrzeby kompleksowej ochrony środowiska naturalnego w dłuższym czasie oraz ze względów ekonomicznych. Uwarunkowania w przeszłości spowodowały, ż(...)
»