Wszystkie artykuły w kategorii: "Komunikacja społeczna"

Polecane artykuły:

Wrzuć butelkę i wesprzyj (...)

Pomysłodawcą i organizatorem akcji jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami, które realizuje zadania własne gminy Sosnowiec w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Działania spółki nakierowane są także na zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców Sosnowca. Kluczowym narzędziem działalności MPGO jest instalacja przetwarzania odpadów, wykorzystująca najnowocześniejsze technologie. W skład kompleksu gospodarowania odpadami wchodzą: sortownia odpadów, kompostownia o(...)
»

Mieszkalnictwo komunalne (...)

W Ministerstwie Rozwoju i Infrastruktury trwają prace nad projektem ustawy o rewitalizacji. Projekt przeszedł już etap konsultacji publicznych i 11 maja 2015 r. został skierowany do opiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Założenia do projektu ustawy 24 marca 2015 r. zostały przyjęte przez Radę Ministrów. Co w nim znajdziemy? Projekt ww. ustawy w art. 2 definiuje rewitalizację jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegra(...)
»