Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka przestrzenna"

Polecane artykuły:

Odpowiedzialność za usuni(...)

 Na niektórych akwenach w konsekwencji stanów powodziowych i warunków atmosferycznych pojawiły się niedawno ławice śniętych, padłych najprawdopodobniej wskutek tzw. przyduchy, ryb. W związku z tą sytuacją powstały pytania dotyczące ustalenia podmiotów (organów) odpowiedzialnych za usunięcie i unieszkodliwienie takich ryb oraz ewentualne podjęcie badań ustalających przyczyny. Problem wynika z niezbyt precyzyjnej regulacji prawnej odnoszą(...)
»

Jeszcze o rękojmi i gwara(...)

Zagadnienie rękojmi i gwarancji jest istotne dla każdego kupującego i inwestora. W ostatnim „Przeglądzie Komunalnym” zasygnalizowano niektóre zagadnienia związane z wadami budynków. Okazuje się, że przepisy dotyczące zarówno rękojmi, jak i gwarancji budzą wątpliwości interpretacyjne, o czym świadczy bogate orzecznictwo. Z realizacją uprawnień związanych z rękojmią związane są terminy. Przede wszystkim należy pamiętać o poinformowaniu sprzedają(...)
»