Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka przestrzenna"

Polecane artykuły:

Eksport odpadów metali (...)

  W świetle obowiązującego prawa w branży zajmującej się złomem pojawiają się problemy przy klasyfikacji wysyłek odpadów metali z Polski.   Kwestie związane z eksportem odpadów metali regulują przepisy: Rozporządzenie nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów, Rozporządzenie Komisji (WE) 1418/2007 z 29 listopada 2007 r. dotyczące wywozu w celu poddania odzyskowi ni(...)
»

Zmiany jakości wód w odbi(...)

Zbiorniki wodne często są odbiornikami ścieków odpływających z oczyszczalni przydomowych. Ich funkcja polega na obniżaniu koncentracji zanieczyszczeń w ściekach oraz ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Stawy (...)
»