Pokusa anarchii

wydany w Przegląd Komunalny – 2017-8
  DRUKUJ

Paradoksem jest, że projekt ten przedstawiło ugrupowanie, które w szczególny sposób podnosi rangę głosu obywateli, promując gromko zasadę podejmowania kluczowych decyzji oraz rozstrzygania sporów w sferze publicznej w formule referendum. Pisze ono, że „Obywatele sami najlepiej wiedzą, co jest dla nich najlepsze i sami potrafią najlepiej załatwiać swoje sprawy. […] Obywatele będą mieli prawo zgodzić się na budowę domu na sąsiedniej działce (w imię dobrosąsiedzkich stosunków lub w zamian za materialną rekompensatę) albo nie wyrazić zgody. […] Państwo w tej sytuacji powinno odgrywać wyłącznie rolę pomocniczą, ingerując w relacje między Obywatelami wyłącznie wtedy, gdy Obywatelom nie uda się dojść do porozumienia”.

Naiwność niezgodna z prawami społecznymi

Inicjatywa ta być może jest wyrazem zniecierpliw [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus