Konieczne są natychmiastowe interwencje

wydany w Przegląd Komunalny – 2017-8
  DRUKUJ

Po pierwsze, sprawa dotyczy rozszerzenia katalogu możliwości nieodpłatnego przekazania nieruchomości JST lub związkowi JST, potrzebnych do realizacji obiektów infrastruktury technicznej lub społecznej, przeznaczonych na inne cele publiczne niż wymienione w projekcie ustawy. Obecne ograniczenie tego zakresu do pomocy społecznej, edukacji i wychowania, kultury, zdrowia i sportu oraz zieleni publicznej wraz z terenami, obiektami i urządzeniami niezbędnymi do ich funkcjonowania zmniejsza możliwości wykorzystania zasobów Krajowego Zasobu Nieruchomości do budowy obiektów z dziedziny pieczy zastępczej, bezpieczeństwa publicznego czy też informatyzacji. Po drugie, Zarząd ZMP proponuje korektę przepisów dotyczących terminu przekazywania przez starostów i prezydentów miast na prawach powiatu wykazów nieruchomości – z 31 stycznia każdego roku na [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus