Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse i zarządzanie"

Polecane artykuły:

Warto być „Przyjazn(...)

Już po raz szósty Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Stowarzyszenie Europa Nasz Dom organizuje Narodowy Konkurs Ekologiczny „Przyjaźni Środowisku” pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Idea Konkursu opiera się na założeniu, iż promowanie obywatelskich postaw proekologicznych ma równie fundamentalne znaczenie jak wdrażanie technologii przyjaznych środowisku. Dlatego też w Konkursie oceniane są(...)
»

Odpady po obróbce wibrośc(...)

Obróbka wibrościerna polega na mechanicznym szlifowaniu lub polerowaniu detali, najczęściej metalowych. Proces prowadzony jest w tzw. wygładzarkach wibracyjnych z wsadem tychże detali oraz specjalnych kształtek ściernych lub polerskich, oddziałujących mechanicznie na powierzchnię obrabianych elementów. Odmianą obróbki wibrościernej jest tzw. bębnowanie. W tym wypadku mechaniczne oddziaływanie kształtek na detale wymuszane jest przez ruch rotacyjny bębna wygładzarki4. (...)
»