Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przyszłość w utylizacji o(...)

Nowa instalacja do spalania odpadów RZR Herten II w Herten w powiecie Recklinghausen została oddana do użytku. Tworzą ją dwie linie spalarnicze z konwencjonalnym paleniskiem rusztowym, wykonanym zgodnie z najnowszymi osiągnięciami techniki. Spalane w niej będą przede wszystkim  komunalnopodobne odpady pochodzące z działalności gospodarczej. Plany budowy spalarni pojawiły się już na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy firma AGR zasugerowała gminom stworz(...)
»

Wsparcie biopaliw –(...)

Publicznemu wsparciu dla biopaliw w Polsce cały czas wiatr w oczy. Największy problem zdaje się stwarzać wykorzystanie środków prawnych dla zwiększenia zużycia zielonych paliw w transporcie. Problemy zaczęły się już na etapie projektów ustawy biopaliwowej, później było weto prezydenta, następnie niewytłumaczalne zmiany w tekście projektu… W końcu, po przyjęciu ustawy, gwoździem do trumny podsektora biopaliwowego wydaje się być wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 21 kwietnia 2004 r(...)
»