Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Powstaje coraz więcej sys(...)

Rozwój systemów kanalizacyjnych w Polsce jest znaczny i to stwierdzenie dotyczy głównie ostatnich kilkunastu lat. Odmienna sytuacja była z systemami wodociągowymi, gdzie ich zasadniczy rozwój przypadł na lata wcześniejsze. W wyniku tego powstały duże dysproporcje między długością sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Obecnie znaczne nakłady finansowe są kierowane na budowę i modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę nowych systemów kanalizacyjnych. Na obs(...)
»

W trosce o środowisko(...)

Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie zakończyła realizację II etapu bardzo ważnego projektu regionalnego związanego z ochroną środowiska – „Gospodarowanie odpadami komunalnymi – zagospodarowanie osadów pościekowych – budowa węzła utylizacji osadów pościekowych w Oczyszczalni Ścieków w Jamnie”. Efektem ukończenia projektu i inwestycji będzie zagospodarowanie 17,5 tys. ton odpadów pościekowych, wytwarzanych przez mieszkańców Koszalina, Mścic i Świeszyna. Koszt i(...)
»