Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Gmina jakich mało(...)

Z wójtem gminy Sośno - Mieczysławem Droboszewskim - rozmawia Magdalena Dutka Jaki jest stan ochrony środowiska naturalnego w gminie Sośno? Pod względem geograficznym gmina Sośno położona jest w północno-zachodniej części województwa kujawsko–pomorskiego, na Ziemi Krajeńskiej. Zajmuje powierzchnić 162.7 km2, na k(...)
»

Nowe przepisy w planowani(...)

W drugiej połowie 2015 r. weszło w życie szereg przepisów modyfikujących zasady i procedurę sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponieważ są to liczne regulacje, dotyczące odrębnych zagadnień, zasadne jest omówienie najważniejszych zmian. W poprzednich numerach „Przeglądu Komunalnego” zostały omówione zmiany dotyczące możliwości określania (...)
»