Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pięć lat odzysku(...)

Proces dostosowywania polskiego prawa z zakresu gospodarki odpadami do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej zapoczątkował pakiet ustaw określających obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi. Ustawy te uchwalono przed pięcioma laty – 11 maja 2001 r. Fakt ten można uznać za narodziny systemu odzysku i recyklingu w Polsce. Obowiązujące ustawy przejęły wiele standardów funkcjonujących w Unii, przede wszystkim zasadę „zanieczyszczając(...)
»

Transport a środowisko(...)

Tegoroczne III Międzynarodowe Targi Infrastruktura 2005, które odbyły się w dniach 5-7 października w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, zgromadziły 87 wystawców z ośmiu krajów Europy. W trakcie targów przedstawione zostały propozycje dla sektora infrastruktury drogowej i miejskiej oraz transportu lotniczego i morskiego. Podczas imprezy został rozstrzygnięty Konkurs Ministra Infrastruktury na najlepszą ofertę Targów Infrastruktura 2005. W kategorii „Drogi” zwyciężyła firma BUDIM(...)
»