Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Klony polecane do miast(...)

Klony należą do wyjątkowo bogatej w gatunki oraz odmiany grupy drzew i z powodzeniem stosowane są w miastach Europy, Azji oraz Ameryki Północnej. W stanie naturalnym występuje ok. 150 gatunków klonów, z czego ponad połowa rośnie na terenie Chin. Wiele z nich ma oryginalny pokrój, ciekawą korę, atrakcyjne kwiaty i owoce, ale przede wszystkim rośliny te ceni się za dekoracyjne liście. Zwłaszcza teraz, jesienią, przyciągają uwagę spektakularnymi barwami w odcieniach czerwieni, purpury, p(...)
»

Określenie stopnia stabil(...)

Zgodnie z §6 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (DzU z 2012 r. poz. 1052), proces biologicznej stabilizacji odpadów powinien być prowadzony tak, by uzyskany stabilizat spełniał określone wymagania. Muszą być one potwierdzone badaniami wykonanymi przez akredytowane laboratorium lub posiadające certyfikat wdrożonego systemu jakości w zakresie badania wskazanych parametrów.(...)
»