Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Przyrodnicze wykorzystani(...)

Przyrodnicze wykorzystanie terenów poprzemysłowych Właściwie prowadzona gospodarka terenami poprzemysłowymi oraz obszarami strefy śródmiejskiej przynosi wiele korzyści. Pozwala zrewitalizować i uzupełnić tkankę miejską o przestrzenie o nowej funkcji. Efektem działań jest poprawa jakości danego obszaru i komfortu jej użytkowników. Pozytywy wizerunek miast przyciąga też inwestorów. W wyniku przeprowadzonych badań oszacowano, że nawet 21% zai(...)
»

Oświata, finanse i obywat(...)

Podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich, które odbyło się w dniach 28 lutego-1 marca br. w Kołobrzegu, delegaci zdecydowali, że wśród priorytetów działania Związku na 2013 r. znajdą się kwestie edukacji, finansów i ustawy „śmieciowej” oraz konsolidacja środowiska samorządowego. Gościem spotkania była Magdalena Młochowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (MAiC). Zarekomendowała ona przedstawicielom miast raport, jaki jej res(...)
»