Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda - ścieki"

Polecane artykuły:

Branżowe ABC(...)

  Interpretacja obowiązków dostawców ścieków przemysłowych Proszę o potwierdzenie, czy dokonywana przez nas interpretacja zapisów §10 i 11 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (DzU  nr 136, poz. 964) jest prawidłowa. &(...)
»

Pod hasłem rewitalizacji(...)

Pod hasłem rewitalizacji [pod naszym patronatem] Od 28 lutego do 1 marca br. trwała szósta edycja Wiosennej Wystawy Szkółkarskiej „Mazowiecka Zieleń – jakość i asortyment”. Już od 2008 r. organizują ją szkółki z regionu mazowieckiego, zrzeszone w Związku Szkółkarzy Polskich. Ich celem jest nie tylko zaprezentowanie swoich gospodarstw, roślin oraz nowości przed rozpoczęciem nowego sezonu handlowego, ale przede wszystkim dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. Go(...)
»