Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda - ścieki"

Polecane artykuły:

Zrównoważony system zarzą(...)

Zgodnie z art. 3 ust. 50 ustawy Prawo ochrony środowiska, rozwój zrównoważony to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współcze(...)
»

Wielkie święto ekologii(...)

Większe i światowe – tak w dwóch słowach można zapowiedzieć zbliżające się Targi POLEKO, które z roku na rok urastają do rangi jednego z najważniejszych świąt branży ochrony środowiska. Najlepszym świadectwem rozwoju i znaczenia określonej branży jest niewątpliwie stopień zainteresowani(...)
»