Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat wydania"

Polecane artykuły:

Energetyczna efektywność (...)

Krajowa Agencja Poszanowania Energii we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, Związkiem Miast Polskich (patroni honorowi), Bankiem Ochrony Środowiska oraz Stowarzyszeniem Polskich Energetyków – oddział w Warszawie (partner organizacyjny), wzorując się na duńskim przykładzie, ogłosiła w ub.r. „Konkurs na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce”. Instytucją współfinansującą Konkurs był Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a patronat medialny nad ni(...)
»

Redukcja metali uciążliwy(...)

Substancje palne odpadów komunalnych i wielu rodzajów odpadów przemysłowych można unieszkodliwiać na drodze odgazowania, zgazowania i spalania. Procesy termiczne są najbardziej radykalne, a stałe produkty reakcji są pewne pod względem sanitarnym i można je wykorzystać gospodarczo lub bezpiecznie składować. Jednakże procesy takie muszą być prowadzone w sposób kontrolowany i instalacjach specjalnie do tego celu projektowanych. Termiczna utylizacja paliw z odpadów, zapewniając reduk(...)
»