Pokusa recentralizacji

wydany w Przegląd Komunalny – 2017-7
  DRUKUJ

Przy dominującym zasilaniu środkami zewnętrznymi i małych dochodach własnych działania samorządów zorientowane są w dużym stopniu na cele populistyczne. Ich polityka rozwojowa staje się mało efektywna – środki publiczne wydawane są na cele zwiększające koszty funkcjonowania bez inwestowania w podstawy wzrostu regionalnej czy lokalnej bazy dochodowej. 

Obecny model finansowania samorządów jest nieadekwatny także do współczesnych cech gospodarowania i mobilności. Powinien bowiem odzwierciedlać powiązanie dochodów z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej, choćby poprzez urealnienie możliwości pobierania opłat i innych danin dla finansowania, utrzymania i rozwoju infrastruktury.

Czwarta fala rewolucji technologicznej znacząco przyspiesza i umacnia obserwowane już wcześniej tendencje współczesnej gospodarki. [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus