Pierwsza jaskółka czy milowy krok?

wydany w Przegląd Komunalny – 2017-7
  DRUKUJ

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, jako orędownik rozwiązań sprzyjających rozwojowi branży odpadowej, w roku ubiegłym i bieżącym postulowała do Ministerstwa Środowiska o umożliwienie gminom wliczania do poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów przekazywanych przez mieszkańców do punktów skupu surowców. Prekursorem tego rozwiązania jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze, którego dyrektorem od lat jest Wojciech Janka.

Nasze postulaty zostały wzięte pod uwagę przez Bogusławę Brzdąkiewicz – zastępcę dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska, która w liście do KIGO z 9 czerwca 2017 r. w następujący sposób podsumowała powyższą kwestię: „ (…) w zakresie odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców gminy zebranych w punktach skupu surowców wtórnych lub w pr [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus