Dyrektywa w sprawie promowania OZE

wydany w Przegląd Komunalny – 2017-7
  DRUKUJ

W październiku 2014 r. Rada Europejska uzgodniła ramy polityki klimatyczno - energetycznej UE do roku 2030, w których potwierdzono ambitną strategię UE w dziedzinie rozwoju i wykorzystania energii odnawialnej. Ustanowiono unijny cel zakładający osiągnięcie 27-procentowego udziału energii z OZE w zużyciu energii w UE w 2030 r. Pomocne w osiągnięciu tego celu ma być wdrożenie dyrektywy w sprawie promowania OZE. Jednak, jak zwracają uwagę eksperci Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, niektóre zapisy w zaproponowanym projekcie dokumentu mogą prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ciepła w systemach ciepłowniczych, a także do wzrostu kosztów dostaw, a co za tym idzie – do wzrostu cen ciepła dla ostatecznych odbiorców.

Lokalny charakter systemu ciepłowniczego

Zapisy art. 24 ust. 4-6 projek [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus