Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse - zarządzanie"

Polecane artykuły:

Gorący temat(...)

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami przewiduje budowę 10-15 instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Specjaliści twierdzą, że wymagana dyrektywami redukcja odpadów „bio” na składowiskach i obowiązek przetwarzania odpadów przed składowaniem możliwe będą tylko dzięki wprowadzeniu metod termicznego przetwarzania odpadów. W 2013 r. instalacje powinny już pracować. Proces inwestycyjny trwa blisko siedem lat. Zatem w przyszłym roku powinniśmy przejść od słów do czynów. A je(...)
»

Jaki będzie nowy Pakiet E(...)

O tym przekonamy się już niebawem, gdyż Komisja Europejska (KE), po zakończonym szczycie klimatycznym COP19, intensyfikuje prace nad nową propozycją, dotyczącą polityki energetyczno-klimatycznej w horyzoncie do 2030 r. Ma ona pojawić się tuż po nowym roku, a czy zostanie przyjęta przez 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, dowiemy się już w marcu 2014 r., kiedy polityka energetyczno-klimatyczna pojawi się na agendzie Rady Europejskiej. Jeżeli Rada przyjmie nowy(...)
»