Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Efekt ekologiczny biogazo(...)

Elektrownie biogazowe stanowią w Polsce i na świecie coraz bardziej popularne źródło energii odnawialnej. Obok instalacji funkcjonujących przy oczyszczalniach ścieków oraz składowiskach odpadów jednym z typów elektrowni biogazowych są biogazownie rolnicze. W dziedzinie systemów biogazowych przodują Niemcy. Gwałtowny wzrost liczby instalacji nastąpił tam w latach 90. XX w., choć pierwsze duże scentralizowane biogazownie zbudowano tam ((...)
»

O odpadach w Świętokrzysk(...)

Wizyta w Urzędzie Miasta Końskie rozpoczęła wyjazdowe Posiedzenie Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Zarząd KIGO spotkał się z Krzysztofem Obratańskim, burmistrzem miasta Końskie, i Mirosławem Szustakiem, prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich. Spotkanie dotyczyło uwarunkowań działania systemu gospodarki odpadami zarówno w województwie świętokrzyskim, jak i w skali całego kraju. Członkowie Zarządu KIGO ws(...)
»