Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Członkowie Rady Programow(...)

prof. dr hab. Krzysztof Kasprzak – przewodniczący Rady Programowej, kierownik Katedry Geografii Turyzmu Akademi Wychowania Fizycznego w Poznaniu, specjalności: m.in. biologiczna ochrona powierzchni Ziemi, hydrobiologia oraz ochrona środowiska. (...)
»