Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Białe certyfikaty – doświ(...)

System białych certyfikatów funkcjonuje w Unii Europejskiej w różnych odmianach, m.in. we Francji, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Czym charakteryzują się te systemy? Jakie efekty przyniosło ich wprowadzenie?   Energia jest wykorzystywana na wiele różnych sposobów we wszystkich dziedzinach życia – od dostawy istotnych surowców, takich jak woda, ropa naftowa oraz gaz, po oświetlenie i ogrzewanie w (...)
»

Selektywna zbiórka bioodp(...)

Szacuje się, że całkowita ilość bioodpadów wytwarzanych rocznie w Unii Europejskiej wynosi od 76,5 do 102 mln Mg odpadów spożywczych i ogrodowych zawartych w zmieszanych odpadach komunalnych stałych oraz do 37 mln Mg odpadów pochodzących z sektora produkcji napojów i żywności. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach wprowadziła do obiegu prawnego nowe pojęcia i definicje w zakresie gospodarki odpadami. Przez bioodpady rozumie się ulegające biodegradacji odpady z ogro(...)
»