Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zwiększyć skuteczność(...)

Na temat problemów ze ściąganiem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, specjalnie dla „Przeglądu Komunalnego”, wypowiada się Krzysztof Zaręba, Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Zmiany kompetencyjne wprowadzane od 1999 r. przekazały zbieranie opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza i gromadzenie odpadów w ręce Urzędów Marszałkowskich. Do chwili obecnej nie udało się w tych urzędach stworzyć baz danych, które dałyby rzetelne podstawy do monitoro(...)
»

Przegląd technologii prod(...)

Fermentacja metanowa jest procesem biochemicznym zachodzącym w warunkach beztlenowych. Substancje organiczne rozkładane są przez bakterie na związki proste, głównie metan i dwutlenek węgla. Zarówno w naturalnym środowisku (dna jezior, pola ryżowe, przewody pokarmowe przeżuwaczy), na wysypiskach odpadów, jak i w biogazowniach, rozkład beztlenowy ma ten sam przebieg (rys. 1).   Fermentacja pod kontrola W bioga(...)
»