Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Konieczne zmiany systemow(...)

Podczas listopadowego posiedzenia w Brzezinach członkowie Zarządu Związku Miast Polskich dobrze ocenili kierunek zmian wprowadzanych rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, jednak podkreślano, że porządkują one niewielki obszar zagadnień. Powinny być to zmiany usystematyzowane i poprzedzone całościowym przeglądem prawa. Dyskutując na temat ww. projektu, który usprawnia i uelastycznia funkcjonowanie oraz organizowanie zadań świadczonych prze(...)
»

Recykling organiczny odpa(...)

W przypadku zmieszanych odpadów komunalnych uzyskanie kompostu spełniającego normy ustawy o nawozach i nawożeniu jest bardzo trudne. Rozwiązaniem może być mechaniczno-cieplne przetwarzanie odpadów komunalnych (MCP). Najczęściej przychodzącym na myśl sposobem recyklingu organicznego jest wytworzenie z odpadów kompostu lub/i biogazu. Wynika to z definicji recyklingu organicznego, zawartej w art. 18 ustawy o odpadach: „Przez recykling rozumie się także recykling organi(...)
»