Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rozwój monitoringu system(...)

Problematyka bezpieczeństwa związanego z funkcjonowaniem systemu zaopatrzenia w wodę (SZW) nabiera obecnie podstawowego znaczenia, szczególnie w obliczu współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych. Tezę tę potwierdza fakt, że SZW wchodzi w skład infrastruktury krytycznej funkcjonowania aglomeracji miejskich. Monitoring to badanie, analiza i ocena stanu systemu w celu obserwacji zachodzących w nim zmian. Charakteryzuje(...)
»

Ochrona i rekultywacja gr(...)

Od redaktora Ochrona gruntów jest równoważna ochronie powierzchni ziemi. Oba te pojęcia znajdują się w polskim prawodawstwie ekologicznym. Począwszy od 1971 r. mamy Ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Ochronę powierzchni ziemi zapisano w Ustawie z 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska. Żadna z wymienionych, bądź projektowanych ustaw ekologicznych nie ujmuje w miarę całościowo zagadnień ochrony (w tym rekultywacji) gruntów (powierzchni ziemi). Żywioło(...)
»