Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Recykling chemiczny elast(...)

Poliuretany stanowią grupę tworzyw sztucznych, wśród których są materiały lite i porowate, o różnorodnych właściwościach – od elastycznych do sztywnych. Znajdują one zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, np. samochodowym, gospodarstwa domowego czy obuwniczym1. Fot. 1. Produkt glikolizy Na świecie obserwuje się ciągły wzros(...)
»

Czy możemy inaczej zwalcz(...)

Efekt szklarniowy polega na zatrzymywaniu przez tzw. gazy szklarniowe ciepła wypromieniowanego przez powierzchnię Ziemi w dolnej warstwie atmosfery, co powoduje wzrost jej temperatury i dalsze liczne zmiany klimatu Ziemi, fizyki i chemii atmosfery. Wpływa to na życie na Ziemi i zagraża gospodarce i dobrostanowi ludzkich społeczeństw1. Okazuje się, że dzięki manipulacjom w zakresie odbijania/pochłaniania promieniowan(...)
»