Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Najważniejsze zmiany w us(...)

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym w grudniu obchodzi swoje 10-lecie. To dobry moment na nowelizację jej przepisów. Nowelizacja przygotowywana była w ramach grupy roboczej powołanej przy Zespole ds. PPP w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Efektem tych prac jest Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2018 r. poz. 1693, dalej: nowelizacja), która weszła w życie 19 września br. Nie ulega(...)
»

Jakość wody a zmiany w pr(...)

W poprzednim wydaniu zamieszczona została pierwsza część artykułu nt. jakości wody. Projekt nowego rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w chwili oddawania tego numeru do druku wciąż nie był ogłoszony. Oprócz zapisów regulujących niewyjaśnione do tej pory kwestie pojawiły się w nim także te, które wzbudzają niepokój. Przedstawiamy interpretację proponowanych zmian. (red.) Monitoring jakości wody We wspomnia(...)
»