Wszystkie artykuły w kategorii: "Zeszyty komunalne"

Polecane artykuły:

Licheńska wymiana doświad(...)

XIV edycja Konferencji Naukowo-Technicznej „Woda – Człowiek – Środowisko”, organizowanej przez Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich przy współpracy z Instytutem Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, miała miejsce w dniach 10-11 marca br. tradycyjnie w Licheniu. Konferencja zgromadziła w tym roku 230 osób, w tym przedstawiciele 28 firm. Zaprezentowano 39 referatów. W tym roku tematami przewodnimi konferencji naukowo-tech(...)
»

Mali dostawcy wody w potr(...)

  Duże przedsiębiorstwa wodociągowe, zaopatrujące największe europejskie miasta, koncentrują się na polepszaniu jakości wody uzdatnianej oraz wdrażaniu coraz nowocześniejszych rozwiązań w zakresie zarządzania siecią wodociągową. Dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nakłada obowiązek monitoringu jakości wody, który stanowi znaczący koszt funkcjonowania dostawców. Niestety, w niewielkim stopniu zaangażowane są w ten proces małe p(...)
»