Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Prawne przeszkody dla czy(...)

Realizacja przedsięwzięć w sektorze energetyki odnawialnej napotkała na poważną przeszkodę. Stały się nią znowelizowane przepisy Kodeksu postępowania cywilnego(K.p.c.), obowiązujące od 3 maja 2012 r. Wprowadzone zmiany nie tylko uderzą w inwestycje już istniejące, ale utrudnią też realizację kolejnych przedsięwzięć ze względu na ograniczenie szansy na pozyskanie finansowania. Nowe przepisy mogą bowiem skutecznie odstraszyć banki finansujące inwestycje. Poważne(...)
»

Potencjał biomasy dla ins(...)

Biomasa, a precyzyjniej model jej wykorzystania w Polsce, był jednym z najgorętszych tematów w wieloletniej dyskusji, toczącej się podczas tworzenia i procedowania ustawy o OZE. Biomasa jest powszechnie uznawana za bezemisyjne paliwo odnawialne. W ostatnich latach cieszy się szczególnym zainteresowaniem mediów, prasy branżowej, a przede wszystkim wielkiej energetyki oraz ciepłownictwa. W Polsce uwarunkowania regulacyjne dzielą biomasę na dwie podstawowe kategorie: (...)
»