Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Budownictwo zrównoważone (...)

W ostatnich dniach września w Pradze odbyła się konferencja CESB (Central Europe Towards Sustainable Building), będąca z założenia przeglądem stanu badań i wiedzy o zrównoważonym budowaniu i skali realizowanych inwestycji, utrzymanych w duchu architektury ekologicznej w Europie Środkowej. Spotkanie w Pradze wpisuje się w serię międzynarodowych konferencji regionalnych, mających na celu opisanie stanu zaawansowania budownictwa (...)
»

Straty wody w układach wo(...)

Za straty wody w sieci wodociągowej na ogół uważa się różnicę pomiędzy objętością wody wtłaczanej do sieci i sprzedanej. Wyodrębnia się pozorne i rzeczywiste straty wody1-3. Straty pozorne są wynikiem błędów w pomiarach, nieuwzględniania w bilansie wody tłoczonej do sieci i sprzedanej objętości wody zużywanej na cele własne (np. płukanie sieci), a także wody pobieranej z sieci, ale niemierzonej (gaszenie pożarów, kradzieże). Szacuje się, że błędy pomiarowe mogą stanowi(...)
»