Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Projekt „Odnawialne źródł(...)

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa wspólnie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie rozpoczęła realizację projektu „Odnawialne źródła energii dla domu i biznesu”, współfinansowanego ze środków NFOŚiGW. Jednym z głównych działań w ramach przedsięwzięcia jest szkolenie doradców rolnych z zakresu OZE. Pierwszy etap odbył się w dniach 8-12 marca 2010 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Głównym cele(...)
»

200 milionów zł na wody o(...)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 200 mln zł na systemy gospodarowania wodami opadowymi w miastach. Dofinansowanie otrzymają inwestycje przyczyniające się do odprowadzania, zatrzymania, retencjonowania, wykorzystania lub oczyszczania wód opadowych. O dotacje będą mogli się starać inwestorzy budujący sieci kanalizacji deszczowej oraz zbiorniki wód opadowych (wraz z infrastrukturą, w tym np. urządzeniami podczyszczającymi i instalacjami rozprowadzania wod(...)
»