Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kruszarki(...)

Świadome działania służące ochronie środowiska zwiększają ilość odzyskiwanych odpadów. Z kolei celem każdego indywidualnego procesu recyklingu jest odzyskanie surowców nadających się do wtórnego wykorzystania, aby w ten sposób zminimalizować ogólną ilość powstających odpadów. Na całym świecie podejmowane są próby odzyskiwania z odpadów możliwie jednorodnych frakcji. Takim procesem jest kruszenie i rozdrabnianie. Rozdrabn(...)
»

Specyficzne zasady zrówno(...)

W artykule „Ogólne zasady planowania zrównoważonego rozwoju sieci ulic” (PK 04/03) przedstawiona została ocena stanu sieci ulic, generalne zalecenia polityki rozwoju, charakterystyka struktury sieci ulic oraz rola prognoz ruchu w jej wymiarowaniu. Planowanie racjonalnego rozwoju sieci ulic wymaga wsparcia warsztatu urbanisty zasadami o bardziej szczegółowym charakterze. Zasady te dotyczą postępowania z drogami szybkiego ruchu, strategii rozwoju układu drogowo-(...)
»