Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rzeczowy dialog(...)

  W związku z nowymi regulacjami prawnymi, które wprowadziła obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przed lokalnymi władzami zostało postawione poważne zadanie określenia na nowo systemu gospodarki odpadami na terenie gmin. Jak uporać się z tym problemem, debatowano podczas konferencji EkoVis, cyklicznie organizowanej przez Krakowski Holding Komunalny. Tematem tegorocznego spotkania, które odbyło się w (...)
»

EuroPOWER 2014(...)

W połowie kwietnia w Warszawie odbyła się XIX edycja Konferencji Energetycznej EuroPOWER, która zgromadziła pełną reprezentację sektora energetyki: prezesów i członków zarządów, dyrektorów koncernów oraz grup energetyczno-paliwowych, firmy sieciowe oraz świadczące usługi dla podmiotów branży energetycznej. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Rafał Baniak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Dla energetyki odnawialnej szczególnie interesujący był w pierws(...)
»