Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Psy w miejskich parkach (...)

Psy są tymi zwierzętami, które towarzyszą człowiekowi od bardzo dawna i w praktycznie każdej sytuacji. Są również naszymi towarzyszami na terenach miejskich. Do utrzymania czworonogów w dobrym zdrowiu niezbędne jest zapewnienie im odpowiedniej dawki ruchu. Tymczasem nie wszystkim odpowiadają miejskie spacery z psami. Dlatego też wiele samorządów próbuje wprowadzić ograniczenia co do miejsc spacerowych oraz warunków, które przy tym muszą być zachowane. Generalnie pod(...)
»

Biogaz ze składowiska(...)

Prawidłowo zagospodarowane składowisko odpadów komunalnych posiada systemy instalacyjne przezna-czone zarówno do odzysku i wykorzystania energetycznego biogazu wytwarzanego samorzutnie na składo-wisku, jak i do odbioru i oczyszczania wód deszczowych. Podstawą projektowania i wykonania instalacji i urządzeń potrzebnych na składowisku jest znajomość zjawisk fi-zycznych i chemicznych istniejących w czasie eksploatacji omawianych obiektów. Jest to obszerny problem. Biogaz jest to(...)
»