Śmieciowe dylematy dawnych rajców miejskich

wydany w Przegląd Komunalny – 2017-5
  DRUKUJ

Najważniejszym problemem rozbudowujących się miast w dawnych wiekach, obok zaopatrzenia w wodę, była zwiększająca się ilość miejskich nieczystości. Dodatkowo konsekwencją braku podstawowych urządzeń sanitarnych były epidemie chorób.

Ówczesne władze miejskie, świadome negatywnego wpływu niektórych czynników na zdrowie mieszkańców, starały się temu przeciwdziałać – przynajmniej formalnie. Najprostszym sposobem poprawy sytuacji było wywożenie śmieci poza teren miasta. Próby takie podejmowane były już w XVI-wiecznym Krakowie, który miał wtedy kilkanaście tysięcy mieszkańców. Świadczyć o tym mogą liczne polecenia wydawane regularnie mieszczanom krakowskim1. Niestety, nakazy te nie odnosiły wielkiego skutku, a większe porządki robione były tylko przed uroczystościami królewskimi, świętami lub… w czasie z [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus