Gdy sąsiad nie segreguje…

wydany w Przegląd Komunalny – 2017-5
  DRUKUJ

W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi status obowiązanego do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami posiada wspólnota albo spółdzielnia mieszkaniowa. Regulacja ta wraz z uzależnieniem wysokości stawek od okoliczności selektywnego odbierania odpadów rodzi pytanie o sposób kształtowania wysokości opłaty, gdy tylko część mieszkańców segreguje odpady.

Zgodnie z art. 6h Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. DzU z 2016 r. poz. 250, ze zm., dalej: u.c.p.g.), właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podatnik opłaty

Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budyn [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus