O odpadach w Świętokrzyskiem

wydany w Przegląd Komunalny – 2017-5
  DRUKUJ

Wizyta w Urzędzie Miasta Końskie rozpoczęła wyjazdowe Posiedzenie Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Zarząd KIGO spotkał się z Krzysztofem Obratańskim, burmistrzem miasta Końskie, i Mirosławem Szustakiem, prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich.

Spotkanie dotyczyło uwarunkowań działania systemu gospodarki odpadami zarówno w województwie świętokrzyskim, jak i w skali całego kraju. Członkowie Zarządu KIGO wskazali na możliwości przyjęcia w naszym kraju rozwiązania polegającego na włączeniu punktów skupu surowców wtórnych do systemu gminnego. Wszystko po to, aby odpady w postaci papieru, tworzyw sztucznych, metali i szkła, zbierane przez te punkty, mogły być traktowane na równi z tymi zbieranymi przez punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus