Jak sprostać wyższym poziomom recyklingu?

wydany w Przegląd Komunalny – 2017-5
  DRUKUJ

Ustalanie ambitnych poziomów recyklingu na nic się nie zda, jeśli obowiązek ich realizacji spadnie jedynie na RIPOK-i i zakłady przetwarzania odpadów.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych do 2020 r. poziom odzysku ma osiągnąć 50%, a w przypadku materiałów budowlanych 70%. Z kolei założenia unijne mówią o systematycznym wzroście recyklingu do poziomu 65% w 2030 r. (proponowane jest nawet 70%).

Do tej pory zastanawiano się, jak w skuteczny sposób zutylizować odpady czy zoptymalizować ich odzysk. Ten kierunek myślenia nie rozwiązywał jednak problemów związanych z nieograniczoną produkcją i zanieczyszczeniem środowiska, jakie ona powodowała. Jedyny [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus