Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Modernizacja systemu kana(...)

Współczesne systemy kanalizacyjne, funkcjonujące na terenach zurbanizowanych, wymagają dostosowania do zmieniających się wymagań. Dotyczą one bezpieczeństwa ich działania oraz wpływu na obiekty systemu unieszkodliwiania ścieków oraz odbiorniki. W Polsce w centrach miast dominuje system ogólnospławny, budowany w pierwszej połowie XX w. Jak wynika z obserwacji poczynionych w ostatnich latach, system ten często wykazuje liczne braki, objawiające się występow(...)
»

Krakowskie Targi(...)

W dniach 10-12 marca 2004 r. w Krakowie w Centrum Targowym Chemobudowa odbyły się VIII Targi Inżynierii Sanitarnej, Ogrzewania, Klimatyzacji i Chłodnictwa TERMO 2004, V Targi Gazownictwa GAZ-TECHNIKA 2004 oraz III Targi Urządzeń Energii Odnawialnej i Ochrony Środowiska ENECO 2004. Współorganizatorem Targów był Instytut Nafty i Gazu z Krakowa oraz Małopolska Agencja Energii i Środowiska Sp. z o.o. Honorowy patronat nad targami objęli: minister środowiska Czesław Śleziak, marszałek(...)
»