Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Instalacja do termicznej (...)

Oczyszczalnia ścieków w Nowym Targu została oddana do użytku 7 lat temu. Składa się z części mechanicznej (kraty i piaskowniki z separatorami tłuszczy), części biologicznej (trzy reaktory SBR) oraz części chemicznej, opartej na dawkowaniu Ca(OH)2 i FeSO4. Wykonano także odrębną linię technologiczną dla neutralizacji ścieków chromowych pochodzących z licznych w tym rejonie zakładów kuśniersko-garbarskich. Obecnie zakład posiada stację termicznej utylizacji osadu, co zasadniczo r(...)
»

Złotem obsypani(...)

Jak co roku także i w 2002 r. podczas Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO 2002 wręczono złote medale. Tym prestiżowym wyróżnieniem odznaczane są szczególnie wyróżniające się produkty i technologie. Sąd Konkursowy, pod przewodnictwem prof. dr. hab. Ferdynanda Dembeckiego, przyznał tym razem 8 złotych medali MTP. Jednym z nagrodzonych jest spółka Klimapol za sus(...)
»